Faculty of Law

Faculty of Law

Volume: 13, İssue: 3-4, Yearreleased: 2007 - Turkish Language

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

İçindekiler

 

Doç.Dr.Selami KURAN

Müzakere Çerçeve Belgesinin Değerlendirilmesi

Sayfa: 1-18

 

Doç.Dr.Murat YÜKSEL

Marksizm ve Hukuk Anlayışı

Sayfa: 19-38

 

Ar.Gör.Dr.Arda ATAKAN

Milli İrade Kavramı Üzerinde Bir İnceleme

Sayfa: 39-82

 

Ar.Gör.Dr.Abdullah SEZER

2002 Anayasa Değişikliklerinin Analizi

Sayfa: 83-101

 

Arş.Gör.Nazlı GÖREN-ÜLKÜ

"Sıfat"ın Bir Dava Şartı Olup Olmadığı Sorunu

Sayfa: 103-115

 

Ar.Gör.İrem ARAL

Sigorta Sözleşmelerinde Prim Ödeme Borcu

Sayfa: 117-144

 

Ar.Gör.H.Hakan ERKİNER

Devletin Haksız Fiilden Dolayı Uluslararası Sorumluluğunda Uluslararası Hukuk Komisyonunun Tespit Ettiği İsnat Kuralları

Sayfa: 145-180

 

Ar.Gör.Mehmet Özgür AVCI

Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması 

Sayfa: 181-205

This page updated by Faculty of Law on 28.03.2014 15:17:38

Faculty of Law