Faculty of Law

Faculty of Law

Volume: 18, İssue: 3, Yearreleased: 2012 - Turkish Language

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

İçindekiler

 

KAMU HUKUKU

 

Yrd.Doç.Dr. Hakkı Hakan ERKİNER

ULUSLARARASI HUKUK DÜŞÜNCESİNDE KLÂSİK ÖĞRETİNİN KURULUŞU: HUGO GROTİUS VE POSTGROTİEN YAZARLAR SAMUEL VON PUFENDORF, RİCHARD ZOUCHE, CORNELİUS VAN BYNKERSHOEK VE SAMUEL RACHEL’E İLİŞKİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Sayfa: 3-142

 

ÖZEL HUKUK

 

Yrd.Doç.Dr. Hakan ALBAŞ

MİRAS HUKUKUNDA İPTAL VE TENKİS DEF’İ

Safa: 143-162

 

Yrd.Doç.Dr. Sezer ÇABRİ

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRALANANIN MÜLKİYETİNİN EL DEĞİŞTİRMESİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KİRALANAN ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMASININ KİRA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

Sayfa: 163-200

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞENGÜL

KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YER ve TESİSLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Sayfa: 201-232

 

Yrd.Doç.Dr. Meltem Deniz GÜNER‐ÖZBEK

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA KONİŞMENTO VE KONİŞMENTONUN İSPAT KUVVETİ

Sayfa: 233-254

 

Dr. Gediz KOCABAŞ

ALMAN HUKUKUNDA EVLATLIK İLİŞKİSİNİN RE’SEN KALDIRILMASI

Sayfa: 255-268

 

Arş.Gör. Ali KAYA ‐ Arş.Gör. Emre HORASAN

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN YENİ TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİN MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sayfa: 269-293

This page updated by Faculty of Law on 28.03.2014 15:16:12

Faculty of Law