Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

2018-2019 Bahar Final /(Dönemlik Bütünleme) Mezuniyet İşlemleri


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde “Final Ya Da Bütünleme” Sınavı/Sınavları Sonrasında  Mezuniyet İşlemleri İçin Kontrol Etmesi Gerekli Olan Husus Ve  Yapılacak İşlemler

_____________________________________________________________________

1.) Tabi olunan müfredattaki bütün derslerin alınmış ve alınan derslerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

2.) “Alınan” ve “tamamlanan” kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

(2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)

3.) GANO’nun (genel ağırlıklı not ortalaması) 2,00 veya daha yukarı bir ortalamada olması gerekmektedir.

4.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise ödeme işlemi yapılmalı ve kütüphane ile iletişime geçilerek borcun silindiği teyit edilmelidir.  ödenmeyen kütüphane borcu nedeniyle mezuniyet işlemine sistem izin vermemektedir; Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır.

5.) Herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de ya da mail de belirtilmelidir)

6.) Bütünleme sınavına girebilmek için; final sınavına/sınavlarına girmemiş olmak (Bu durumda herhangi bir mazeret belirtilmesine gerek yoktır. Yani dilekçe ile başvurmaya, sağlık raporu beyan etmeye... gerek olmadan doğrudan bütünleme sınavına girilebilir)  veya final sınavlarına girdikten sonra başarısız olmak gerekir. Not yükseltmek amacıyla (DD ve DC notlu dersler için) bütünleme sınavlarına girilemez.

Harfli başarı notu; FF, FG, FD olan derslerden bütünleme sınavına girilebilir.

  

Yukarıda Yer Alan Hususlar Kontrol Edilip Bu Şartlar Sağlandıktan Sonra

Geçici mezuniyet belgesi talebi için fakültemiz öğrenci işleri bürosuna dilekçe ile başvurulmalı (dilekçe örneği) veya bu talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir. Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

 

İsim                           

 

Soyisim                       

 

Öğrenci numarası       

 

T.C. kimlik numarası 

 

Mezuniyet Durumu     

 

 

final ya da bütünleme sınavı sonrası mezuniyet durumu belirtilmelidir (Örneğin: SİBEL SAĞLAM / 130113999 /  34343434034 / FİNAL SINAVI MEZUNU)

Mezuniyet işlemleri tamamlanıp geçici mezuniyet belgesi hazırlananların isimleri fakültemiz resmi internet sayfasında ilan edilecek ayrıca güncel duyuru öğrencilere e.posta olarakta bildirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin bu duyuruyu takibi yeterli olacaktır.

 _____________________________________________________________________

 GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TESLİMİ

Geçici Mezuniyet Belgesi Hazır  olan mezunlarımızın hakkında yapılacak duyuru sonrası Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan Geçici Mezuniyet belgelerinin şahsen (Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  veya noter onaylı vekâletname (Vekâlet eden ve vekâlet verenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  ile teslim alınabilir.


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 16.07.2019 13:47:41 tarihinde güncellenmiştir.