Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

2018-2019 Güz Dönemi Sınavları Duyuruları


 
 

  SINAVLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

Sınava girerken; öğrenci kimlik kartı ya da güncel tarihli (01.09.2018 ve daha sonraki tarihli) öğrenci belgesi ile girilmelidir.

Sınava girerken; programa (Birinci veya İkinci Eğitim) ve öğrenci numarasına göre ilan edilen listedeki amfide/sınıfta sınavlara girilmelidir.


Dönemlik Öğrenciler Bütünleme Sınavına Giriş Şaartları

SINAVLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

1. Sınavlardan önce Hukuk Fakültesi web sayfası ile panolarda ilan edilen ve öğrenci numara aralığına göre düzenlenmiş “Amfi Dağılım Listesi” öğrencilerin hangi amfide sınava gireceklerini göstermektedir.

Bu listeye göre amfiler de; öğrencilerin hangi sırada oturacağı listeler yer almaktadır. Listeler de ismi yer almayan öğrencilerin sınava girebilmeleri için Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna başvurması gerekmektedir.

2. Bütünleme sınavına girebilmek için; final sınavına/sınavlarına girmemiş olmak (Bu durumda herhangi bir mazeret belirtilmesine gerek olmayıp doğrudan bütünleme sınavına girilebilinir) veya final sınavlarına girdikten sonra başarısız olmak gerekir. Not yükseltmek amacıyla (DD ve DC notlu dersler için) bütünleme sınavlarına girilemez.

3. Bütünleme sınav takvimi ilk önce Fakültemiz web sayfasında ilan edilecek ve ilan edildiği gün içerisinde bu tarihler BYS’ye işlenecektir. Bu nedenle tarihler için ilk önce web sayfası takip edilmelidir.

4. Bütünleme  sınav notlarının ilanı sonucunda mezun olmaya hak kazanların, Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu dilekçeler faks yoluyla da ulaştırılabilir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İçin tıklayın Sınavlarda mazeret hali

  21.maddenisinin 2.fıkrası uyarınca Ara sınavların mazereti yapılır.

Bütünleme sınavı uygulaması olmayan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti yapılır.

Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır,

bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilenler dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

Hükmüne istinaden final sınavları için ayrıca bir mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 24.02.2019 11:15:33 tarihinde güncellenmiştir.