Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

2018 Yaz Okulu Duyurusu


Fakültemizin 20.12.2016 tarih ve 2016/6-2 sayılı Fakülte Kurulu kararı gereğince, 2016-2017 final sınavlarını müteakiben bundan sonraki eğitim-öğretim dönemlerinde bütünleme sınavı yapılacağı; yaz okulu programı açılmayacağı kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Fakültemizde yaz öğretimi yapılmayacaktır.

Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarında açılacak yaz öğretimi (yaz okulu) programlarında Üniversitemiz öğrencilerinin ders alabilmesi ile ilgili 05.12.2017  tarih ve 360-4  sayılı Üniversite Senato Kararı Rektörlüğümüzün 19.12.2017 tarih ve 1700372142 sayılı yazısı uyarınca Fakültemize tebellüğ edilmiştir.

Yaz Okulu Yönergesi’ 9.maddenin 8.fıkrasına göre Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulunda yer almaması halinde, öğrenci, dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi halinde farklı üniversiteden ders alabilir

Bu çerçevede “2015-2016 ve  2016-2017 Yaz Okullarında ” Başka Üniversiteden ders alan öğrenciler (Bu dersler transkriptlerde 2015-2016 veya 2016-2017 Yaz Başlığı altında yer alan derslerdir) bu dersleri de dahil ederek Fakültemiz tarafından talep olması halinde inceleme sonucu uygun görülen Yükseköğretim kurumlarından   “Azami öğrenim süresi boyunca en fazla 4 dersi başka üniversiteden alabilir.9.madde 10.fıkra"

Yıllık sistemde yaz okulu açılmaz.  (8.madde 2.fıkra)

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 21.12.2017 11:29:23 tarihinde güncellenmiştir.