Bahar Dönemi Sınav Takvimi

_____________________________________________________________________
  • Amfi numara aralıklarını dikkatli incelenmesi öğrencinin sınavının yapılacağı amfinin tespiti icin önem arz etmekedir
  • Yıllık Öğrencilerin Bütünleme Sınavları 19-29 Ağustos Tarihleri arasında yapılacak olup sınav takvimi daha sonraki tarihlerde ilan edilecektir
  • Yıllık Öğrenciler OBYS de sınav tarihlerini 2018-2019 Güz Dönemi seçerek görebilirler

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde 

“Final Ya Da Bütünleme” Sınavı/Sınavları Sonrasında  Mezuniyet İşlemleri İçin Kontrol Etmesi Gerekli Olan Husus Ve  Yapılacak İşlemler

_____________________________________________________________________

1.) Tabi olunan müfredattaki bütün derslerin alınmış ve alınan derslerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

2.) “Alınan” ve “tamamlanan” kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

(2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)

3.) GANO’nun (genel ağırlıklı not ortalaması) 2,00 veya daha yukarı bir ortalamada olması gerekmektedir.

4.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise ödeme işlemi yapılmalı ve kütüphane ile iletişime geçilerek borcun silindiği teyit edilmelidir.  ödenmeyen kütüphane borcu nedeniyle mezuniyet işlemine sistem izin vermemektedir; Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır.

5.) Herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de ya da mail de belirtilmelidir)

6.) Bütünleme sınavına girebilmek için; final sınavına/sınavlarına girmemiş olmak (Bu durumda herhangi bir mazeret belirtilmesine gerek yoktır. Yani dilekçe ile başvurmaya, sağlık raporu beyan etmeye... gerek olmadan doğrudan bütünleme sınavına girilebilir)  veya final sınavlarına girdikten sonra başarısız olmak gerekir. Not yükseltmek amacıyla (DD ve DC notlu dersler için) bütünleme sınavlarına girilemez.

Harfli başarı notu; FF, FG, FD olan derslerden bütünleme sınavına girilebilir.

 


 

Yukarıda Yer Alan Hususlar Kontrol Edilip Bu Şartlar Sağlandıktan Sonra

Geçici mezuniyet belgesi talebi için fakültemiz öğrenci işleri bürosuna dilekçe ile başvurulmalı (dilekçe örneği) veya bu talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir. Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

 

İsim                           

 

Soyisim                       

 

Öğrenci numarası       

 

T.C. kimlik numarası 

 

Mezuniyet Durumu     

 

 

final ya da bütünleme sınavı sonrası mezuniyet durumu belirtilmelidir (Örneğin: SİBEL SAĞLAM / 130113999 /  34343434034 / FİNAL SINAVI MEZUNU)

Mezuniyet işlemleri tamamlanıp geçici mezuniyet belgesi hazırlananların isimleri fakültemiz resmi internet sayfasında ilan edilecek ayrıca güncel duyuru öğrencilere e.posta olarakta bildirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin bu duyuruyu takibi yeterli olacaktır.

_____________________________________________________________________

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ SONU 17.07.2019 SAAT 14:00 YAPILACAK TEK DERS SINAVINA GİRECEK DÖNEMLİK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME:

İlan edilen sınavlar sonucunda tek derse girme hakkı kesinleşenlerin (Bütün sınavları açıklandıktan sonra)

Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna  dilekçe ile başvurulmalı (dilekçe örneği) veya bu talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir. Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

İsim                           

 

Soyisim                       

 

Öğrenci numarası       

 

T.C. kimlik numarası 

 

Mezuniyet Durumu     

 

Girilen Tek Ders Sınavı

 

 

Tek ders talebinde bulunan dönemlik öğrencilerin; dilekçeyle başvurmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önem taşımaktadır:

1.) Tek ders sınavına girecek öğrenci bu derse, daha önce kayıtlanmış olması gerekmektedir. Daha önce kayıtlanmamış bir dersin tek ders sınavına girilemez.


2.) Tabi olunan müfredattaki 1 (Bir) ders dışında diğer derslerden başarılı olma şartı söz konusudur. Başarısız olup da sınavına girilmek istenen tek dersin, güz veya bahar dönemi dersi olması tek ders sınavına girme koşulu için engel teşkil etmemektedir.


3.) Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler de GANO’sunu 2,00 veya daha fazla bir değere yükseltmek amacıyla (DD veya DC harfli notlarından herhangi bir dersini) tek ders sınavına girebilir; ancak tek dersten alınacak en yüksek sınav sonucu ile birlikte (AA) GANO’sunun 2,00 veya daha yukarı bir orana yükseltebilme durumu söz konusu olmalı.


4.) Alınan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması ve tek ders sınav sonucundan sonra da tamamlanan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir. (2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)


5.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise ödeme işlemi yapılmalı ve kütüphane ile iletişime geçilerek borcun silindiği teyit edilmelidir.  ödenmeyen kütüphane borcu nedeniyle mezuniyet işlemine sistem izin vermemektedir; Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır.


6.) Öğrencinin herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de mailde belirtilmelidir)


7.) Tek ders notları BYS’den takip edilecek olup; notlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından girildikten sonra mezuniyet işlemlerine başlanacak ve geçici mezuniyet belgeleri hazırlananların listesi Fakültemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

8.)  Tek ders dilekçesi aynı zamanda geçici mezuniyet belgesi talep dilekçesi olduğundan ayrı bir dilekçe vermeye gerek yoktur.

9.) Yıllık öğrencilerin tek ders sınavı 16.09.2019 tarihinde yapılacaktır.

_____________________________________________________________________

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TESLİMİ

Geçici Mezuniyet Belgesi Hazır  olan mezunlarımızın hakkında yapılacak duyuru sonrası Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan Geçici Mezuniyet belgelerinin şahsen (Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  veya noter onaylı vekâletname (Vekâlet eden ve vekâlet verenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  ile teslim alınabilir.

_____________________________________________________________________

YANDAL VE DENKLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Yandal ve denklik lisans tamamlama öğrencileri, alması gereken derslerin tamamını alıp başarı ile tamamladığında bu durumu dilekçe ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail göndererek bildirmelidirler (tek ders sınavına girecek olan var ise tek ders sınav sonucunun ilanından sonra ilişik kesme talebinde bulunmalıdır)

Bildirim sonucunda; yandal öğrencilerinin ilişiğinin kesilip yandal sertifikasının basılması işlemleri başlatılacak olup “yandal sertifikası” hazırlandığında bilgi verilecektir.

Denklik lisans tamamlama öğrencilerinin de ilişiğinin kesilip bu durumun Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi için işlemler başlatılacaktır.

Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

İsim                           

 

Soyisim                       

 

Öğrenci numarası       

 

T.C. kimlik numarası 

 

Mezuniyet Durumu     

 

 Adres : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Selimiye Mh. Tıbbiye Caddesi NO: 38 Haydarpaşa 34668 Üsküdar-İstanbul

_____________________________________________________________________

 (Mezuniyeti Kesinleşmeyen Öğrencilerin Verdikleri Dilekçeler İşleme Alınmayacaktır)

_____________________________________________________________________

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451


Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 22 – (1) Sınavlarda öğrenciler, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden sekiz gün içerisinde sınav sonuçlarını sayısal olarak ilan eder, sınav kâğıtlarını ve tutanağını ilgili birime teslim eder.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. (3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ancak birim yönetim kurulunun onayı ve birim yöneticisi veya yetkilendireceği yardımcıları gözetiminde ilgili öğrenci işleri bürosunca yapılabilir. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin kesinleştirilmiş harfli başarı notlarını etkilemez.

HIZLI ERİŞİM