Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Dönemlik Sisteme Tabii Öğrencilerimiz için Yaz Okulu Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 37394 sayılı yazısı,

Rektörlüğümüzün 08.06.2017 tarihinde tebellüğ edilen ve 1700166362 sayılı yazısı uyarınca

Fakültemizde dönemlik sisteme tabi olarak öğrenim gören öğrencilerimizin

Üniversiteye kayıt oldukları yılda Fakültemizin taban puanından daha yüksek puanla öğrenci alan

hukuk fakültelerinin açtıkları yaz okulundan ders alabilmelerine imkan tanınmıştır.

Taban puan şartını sağlayan hukuk fakültelerinden

yaz okulu programında alınan derslerin kabulü

 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 08.06.2017 17:37:29 tarihinde güncellenmiştir.