Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş sonuçları ve yapılacak işlemler.

Kesin kayıt için 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında saat 16:30' a kadar Fakültemize

İle müracaat etmeleri ve dilekçe ekinde güncel tarihli öğrenci belgesi getirilmesi zorunludur. 

Kesin Kayıt için başvuran adayların öğrenci numaralarının alınmasına müteakip  (Bilgi Yönetim Sistemine kayıt işlemleri ve  ders kayıtları Fakültemiz web sayfasında ilan edilecekğinden Web Sayfamızı Takip Yeterli Olacaktır


Ders muafiyet talebinde bulunacak kayıtlanmaya hak kazanan öğrencinin başvuru dosyasında; 

1.) Transkript (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı)

2.) Ders İçerikleri (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı)

3.) Ders Müfredatı Tablosu (Kaydı silinen ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylı) var ise

  • aşağıdaki dilekçeyi excel ortamında dilekçede belirtilen tüm bilgilerinin doldurularak hukuk.basvuru@marmara.edu.tr e.posta hesabına excel  olarak gönderilmesi gerekir. 
  • Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi, için TIKLAYINIZ

  • Dilekçe, indirildikten sonra bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
  • Bilgisayar ortamında doldurulan dilekçenin excel formatında olmalı (pdf.odf.jpeg dosya türüne çevrilmemelidir)
  • Doldurulan dilekçe yukarıda belirtilen epostaya ek olarak gönderilmesi ; ONEDRİVE veya GOOGLE DRİVE eki olarak gönderilmemesi.

 

Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş ile ilgili daha önceki ilanlarımız
 ÖİDB İLANI

 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 13.09.2017 16:20:56 tarihinde güncellenmiştir.