Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Farklı Üniversitelerden yaz okulu alınması hakkında 28.06.2016.

Farklı Üniversitelerden yaz okulu alınması hakkında yapılan değerlendirme sonuçları için (Tıklayınız) 28.06.2016

 

2) Başka bir üniversitede yaz okuluna kayıtlanma talebi Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğine tabi olup;  Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla oniki saatlik dersi başka üniversiteden alabilir". 

3) Öğrencilerin, kayıtlanmak istedikleri yaz okulunda ders seçimi yaparken, GANO'larını ve bulundukları sınıfı öncelikle dikkate almaları gerekir..

Örneğin, 2.sınıfta görünen ve GANO'su 3,00'ın altında olan bir öğrenci 4.sınıftaki dersleri alamaz.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 29.06.2016 22:40:36 tarihinde güncellenmiştir.