Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Öğrenci Numaraları(02.09.2018)

Öğrenci No Adı Soyadı Birim
130218824 ABDULLAH ÖZTÜRK Hukuk Fakültesi
130218827  AFRA GÜNEŞ UÇAR Hukuk Fakültesi
130218823 ALEYNA ÖZTOPRAK Hukuk Fakültesi
230218822  AYŞE NUR ŞİMŞEK Hukuk Fakültesi (İÖ)
130218822  AYŞİN UĞURLU Hukuk Fakültesi
130218826  FATMA ZEHRA BAYAR Hukuk Fakültesi
130218825 HATİCE ÇAĞLAR Hukuk Fakültesi
130218821 MUHAMMET ALİ ENİS KAYA Hukuk Fakültesi
230218821  ÖZGE DEMİRDÖVEN Hukuk Fakültesi (İÖ)
230218824 SERHAT ÇAVAŞ Hukuk Fakültesi (İÖ)
230218823  YUSUF ENES BAŞÖZEN Hukuk Fakültesi (İÖ)

KURUMLARARASI VE KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU: (Başvuru, sonuç açıklama, ders kaydı gibi bütün bilgilendirmeler, Fakültemizin internet sayfasında yer alacağından internet sayfamızın takip edilmesi yeterli olacaktır.)

KONTENJAN

*Yurtdışı yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş ile öğrenci alınmayacaktır. 

*1. EĞİTİM 2. SINIF KONTENJANI:4

*1. EĞİTİM 3. SINIF KONTENJANI:4

*2. EĞİTİM 2. SINIF KONTENJANI:4

*2. EĞİTİM 3. SINIF KONTENJANI:4

BAŞVURU TAKVİMİ

-- 23.07.2018 - 26.07.2018 K.İçi ve K.Arası Yatay Geçiş Başvurular

-- 10.08.2018 - 10.08.2018 K.İçi ve K.Arası Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı 

-- 13.08.2018 - 15.08.2018 K.İçi ve K.Arası Yatay Geçiş Asil Kayıtlar

--  16.08.2018 - 16.08.2018 K.İçi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedek Kontenjan İlanı

--  16.08.2018 - 17.08.2018 K.içi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedeklerden Ön Kayıt Dilekçesi Alınması

--  27.08.2018 - 27.08.2018 K.içi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedek-Kesin kayıt Hakkı Kazananların İlanı

--  28.08.2018 - 28.08.2018 K.içi ve K.Arası Yatay Geçiş Yedek-Kesin kayıt Hakkı Kazananların Kaydı

MEVZUAT ve BİLGİLENDİRME

--   Kurum içi yatay geçiş yoluyla ve yurt dışından kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci alınmamaktadır.

--   Kurumlar arası yatay geçiş: Hukuk bölümünde öğrenim görenlerin başvurabileceği yatay geçiş türüdür. Başvuru şartları Marmara Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinde mevcuttur.  

--   Kesin kayıt hakkı kazananlar, yıllık müfredata tabi olacak ve muafiyet işlemleri, muafiyet ve intibak yönergesine göre yapılacaktır.

(Fakültemiz yıllık müfredat olduğundan tek bir dönem alınan ders eğer yıllık müfredattaki dersin toplam ders saati kadar değilse o dersten muafiyet işlemi yapılmaz. Bu durum seçimlik veya zorunlu derse göre değişmez; çünkü Fakültemizdeki seçimlik derslerde yıllıktır)

--   Posta yoluyla gelen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

--   Fakültemize başvuran öğrencilerin yabancı dil sınavı yapılmamaktadır.

--   2017-2018 eğitim-öğretim yılında 1. Sınıfı tamamlayanlar 2. Sınıfa;

2017-2018 eğitim-öğretim yılında 2. Sınıfı tamamlayanlar ise 3. Sınıfa başvuracaklardır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında kaçıncı sınıfta öğrenim gördüğü, herhangi bir belgede yazılmalıdır (Öğrenci Belgesinde, Transkriptte...)

--   Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin her bir program için ayrı ayrı dilekçe doldurmaları ve her program için ayrı ayrı evrak teslim etmeleri gerekmektedir. Her iki eğitim türüne başvuru için evrak teslim ederken; 1. Eğitim program başvuru evraklarının tamamı ıslak imza veya elektronik imza (belge teyit kodu olan)  ile imzalanmış evraklar olmalıdır. 1. Eğitimdeki evrakların fotokopisi çekilerek 2. Eğitim başvuru dilekçe ekine konulabilir; ancak bu durum 2. Eğitim başvuru dilekçesinde belirtilmelidir (Dilekçedeki açıklama kısmına; belgelerin asılları 1. Eğitim başvuru dosyasındadır diye yazılmalıdır)

-- Ders içeriklerinden ve ders müfredatından ise bir suret ibraz edilmesi yeterli olup bu evraklar sadece 1. Eğitim başvuru dilekçe ekine konulacaktır. 2. Eğitim başvuru dilekçesine; Ders içeriklerinin ve müfredatın 1. Eğitim başvuru evraklarının içerisinde yer aldığı belirtilmelidir. (Dilekçedeki açıklama kısmına; ders içerikleri, 1. Eğitim başvuru dosyasındadır diye yazılmalıdır)

--   Onaylı ders içeriği ibraz ederken sadece transkriptte yer alan derslerin (kayıtlanan derslerin) içeriklerinin teslim edilmesi yeterli olacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İLK ÖNCE, EXCEL TABLOSUNU (TIKLAYINIZ) DOLDURUP; hukuk.basvuru@marmara.edu.tr adresine e-posta ile gönderiniz. (Açılan Excelde, istenilen bilgileri doldurup excel olarak mail atınız)

--  Dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

-- ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı,

-- Önceki programındaki başarı durumunu gösterir transkriptini (not döküm belgesi),

--Öğrenci Belgesi

--Disiplin Cezasının Bulunmadığına Dair Belge (Bu ibare diğer belgelerde de yer alabilir.)

--Müfredat belgesi ve ders içerikleri.

--Yüzde Onluk Belge (2. Öğretimde öğrenim görüp 1. Öğretime başvuruda bulunmak isteyenler bu evrakı ibraz etmelidir)

Evrak teslim ederken Lütfen, yukarıda yer alan sıraya göre sıralayıp teslim ediniz.

Evrak teslimlerinin hafta içi saat 16:20' ye kadar Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Müfredat Belgesi : Öğrenim görülen bölümün bütün derslerini gösteren (Derslerin bulunduğu sınıfı, kredisi, saatinin yer aldığı) belge. Bu belge ders içeriği değildir. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar (4. sınıf da dahil) yani mezun oluncaya kadar sorumlu olunan müfredatı gösteren belgedir (Bu belgeye Ders planı da denilmektedir) Örnek olarak, Fakültemizin

müfredatına bakmak için tıklayınız.

ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı :  (YGS ve Yerleştirme Puanlarının yer aldığı belge. Bu belge ayrı ayrı düzenlenmişse her ikisi de teslim edilmelidir)

Yukarıda açıklanan hususlar dışındaki soruları,  hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz; ama önce lütfen, Yatay Geçiş Yönergesini dikkatlice okuyunuz.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının duyurusunu da görmek için tıklayınız.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 18.09.2018 18:39:13 tarihinde güncellenmiştir.