Kurumlararası ve Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri 2019

KURUMLARASI KESİN KAYIT DİLEKÇESİ VERENLERİN KAYIT İŞLEMİ İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA YAZI YAZILMIŞTIR

KURUMLARARSI ÖĞRENCİ NUMARASI

Öğrenci No Adı Soyadı Birim Kayıtlanma Şekli
230219821 AHMET TAŞDEMİR Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219828 BEGÜM ALTIKULAÇ Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219830 BEHZAT KAYA Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Yurtdışından
230219828 BURÇAK TUNÇ ÇAKMAK Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219827 GAMZE ÇİFTÇİ Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası
230219826 İCLAL YILDIRIM Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219826 İLAYDA DAĞLAYAN Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası
230219827 MEHMET EFE ÖZBAYRAK Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219831 MUHARREM KARAKUŞ Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Yurtdışından
130219822 MÜBERRA MIDIKHAN Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası
230219829 NADİR SEVİNÇ Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Yurtdışından
130219824 NESRİN KIRTIL Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219825 NİLAY HAMİDE HIZLI Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası
230219825 NUR SULTAN TOPLA Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
230219823 RABİA BEŞLİ Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
230219824 SAFTER BARIŞ Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
230219822 SEMA İNAN Hukuk Fakültesi (İÖ) Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219823 SERCAN KILIÇ Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası
130219829 TUNAHAN ALTAN Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Yurtdışından
130219821 UYGAR SİNOPLUOĞLU Hukuk Fakültesi Yatay Geçiş: Kurumlararası

DERS KAYIT SÜRECİ

http://hukuk.marmara.edu.tr/ogrenci/ders-kaydi/ 

ÖBYS DE İLK ŞİFRE OLUŞTUR

https://bys.marmara.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx?lang=tr-TRBAŞVURU SAYISININ FAZLALIĞI NEDENİYLE LİSTE İNCELEME BİTİMİ SONRASI 5-9 AĞUSTUS TA İLAN EDİLECEKTİR

TASLAK LİSTELER ADAYLARIN İŞLENEN VERİLERİNİ KONTROL ETME AMAÇLI İLAN EDİLMİŞTİR.

 Başvuru Şartları MADDE 7 –

(1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir.

(3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun, eğitimini 4,00’lük sistemde almış ise en az 3,00; yüzlük sistemde almış ise en az yetmiş beş olması gerekir.

(4) Öğrencinin transkriptinde GANO’sunun hem yüzlük hem de 4,00’lük sistemde bulunması durumunda öğrencinin yüzlük notu kullanılır; yüzlük notu bulunmaması durumunda 4,00’lük notun yüzlük nota dönüşümünde YÖK dönüşüm tablosu kullanılır

 

listelere itirazları hukuk@marmara.edu.tr eposta ile yapınız

İlan edilen listelere göre asil kayıt hakkı kazanan adaylardan yeterli kesin kayıt başvuru olmassa yedek adaylar başvuru yapar.

yedeklerden de yeterli başvuru olmaz ise başarı sırasına göre boş kalan kontenjan için başvuru alınacaktır.

 

Muafiyet İşlemleri

Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciler aktif hale getirilip öğrenci numaraları alınıcak ve bu duyuruda ilan edilecektir.

daha sonra başvuru dosyalarında olan ders içerikleri muafiyet komisyonuna gönderilecektir.

Muafiyet işlemleri, muafiyet ve intibak yönergesine göre yapılacaktır.

(Fakültemiz yıllık müfredat olduğundan tek bir dönem alınan ders eğer yıllık müfredattaki dersin toplam ders saati kadar değilse o dersten muafiyet işlemi yapılmaz. Bu durum seçimlik veya zorunlu derse göre değişmez; Fakültemizdeki seçimlik derslerde yıllıktır)

Muafiyet Durumunu sistemden görebilir ayrıca sitede ilan edilecektir

 

 

MÜ Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. 

Kayıt işlemleri,  şahsen müracaat edilerek yapılır.

Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

1.) Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)

2.) ÖSYM yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

3.) YKS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

4.) Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), yabancı dilde eğitim verilmeyen diploma programlarına yapılan başvurularda yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir.

5.) Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)

6.) Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)

7.) II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.

8.) Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

9.) Nüfus Cüzdanı Sureti 

Yukarıda yer alan belgelere ek olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu belge talebinde bulunabilir.

Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

Puan Bilgileri tıklayınız

Kurum İçi Kontenjan tıklayınız. 

Kurumlar Arası Kontenjan tıklayınız. 

 

Öğrenci, kayıtlı olduğu üniversitesinden kendi isteği ile ilişik kesmeyecektir.

Özlük dosyaları Fakültemiz tarafından öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu üniversitesinden üst yazı ile istenmektedir.

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri : 17.07.2019 - 19.07.2019
Özel Yetenek Sınav Tarihi : 25.07.2019
Yabancı Dil Sınavı (Arapça) : 23.07.2019 
Yabancı Dil Sınavı (Almanca, Fransızca, İngilizce): 23.07.2019 
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı : 25.07.2019
Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı : 02.08.2019
Asil Kayıtlar : 02.09.2019 - 04.09.2019
Yedek Kontenjanların İlanı : 06.09.2019
Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması : 09.09.2019 - 10.09.2019
Yedek Adaylardan Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı :11.09.2019
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Kayıt Tarihleri : 12.09.2019 - 13.09.2019
 

HIZLI ERİŞİM