Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Mazeret Sınav Yönergesi Hk


Üniversitemiz Senatosunun 12 Ekim 2016 tarih ve 351-11-B sayılı kararı
doğrultusunda

Mazeret Sınav Yönergesinin 4 üncü ve 10 uncu maddelerinde

"Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum ve
kuruluşlarından aldığı ve üzerinde saat belirtilen bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.


Sağlıkla ilgili mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, üzerinde saat
belirtilen rapor süresince herhangi bir sınava giremez.

Ancak raporun alındığı saatten önce
girilen sınavlar geçerli kabul edilir; girilmemiş olan sınavlar için mazeret hakkı
doğmaz."

yapılan değişikliğin 2016 - 2017 eğitim-öğretim bahar yarıyından itibaren
uygulanacak olup öğrencilerimize duyurulur.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 04.04.2017 16:52:34 tarihinde güncellenmiştir.