Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Merkezi Puan İle Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru Duyurusu

Başvuru, sonuç açıklama, ders kaydı gibi bütün bilgilendirmeler, Fakültemizin internet sayfasında yer alacağından internet sayfamızın takip edilmesi yeterli olacaktır.

 

Kontenjanlar;
Üniversitemizdeki her bir diploma programının her yıl hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için doksanı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.


  Başvuru için gerekli belgeler:   

Dilekçe ( Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız )

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Öğrenci Belgesi imzalı mühürlü olmalıdır

Transkript Belgesi (Hiç ders almayanların transkript getirmesi gerekmez. Bu durum, dilekçenin açıklama kısmında belirtilmelidir) imzalı mühürlü olmalıdır

ÖSYS Sonuç belgesi (ÖSYM kontrol kodlu)

         .Yerleştirme sonuç belgesi,

         .Puan: YGS, LYS sonuç belgesi,

Ders içerikleri (Sadece alınan derslere ait içeriklerin getirilmesi yeterlidir.) imzalı mühürlü olmalıdır

Bölümün müfredatı (Öğrenim görülen bölümde bütün dersleri, sorumlu olunan müfredatı, gösteren belge olup hiç ders alınmamışsa müfredatın getirilmesi gerekmemektedir.) imzalı mühürlü olmalıdır

 


Evrak teslim ederken Lütfen, yukarıda yer alan sıraya göre sıralayıp teslim ediniz

*Posta yoluyla gelen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


*Daha önce Merkezi Yerleştirme ile yatay geçiş yapan öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanamazlar.

YÖKSİS ekranında kayıtlanma şekli ‘Ek Madde 1 ile (Merkezi puanla yatay geçiş) Kayıt’ olanlar başvuramazlar.

Ancak bu maddeden ilk defa yararlanarak Üniversitemizden giden ve geri dönüş yapmak isteyenler de başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru evraklarının, 01.08.2017 - 15.08.2017 tarihleri arasında saat 16:30' a kadar Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

--Kesin kayıt hakkı kazananlar, yıllık müfredata tabi olacak ve muafiyet işlemleri, muafiyet ve intibak yönergesine göre yapılacaktır. 

 Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin her bir program için ayrı ayrı dilekçe doldurmaları ve her program için ayrı ayrı evrak teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu durumda; 1. eğitim başvuru dilekçe ekine, başvuru evraklarının ıslak imzalı ve mühürlü ya da doğrulama kodu olan elektronik imzalı belge asılları konulmalıdır.

 

2. eğitim başvuru dilekçe ekine ise 1. eğitim de yer alan imzalı belgelerin fotokopisi konulabilir

(1. eğitim başvuru evraklarında ders içeriği ile ders müfredatı varsa bu belgelerin fotokopisinin veya asıllarının 2. eğitim evraklarında olmasına gerek yoktur.

 sadece 1. eğitim başvuru dosyasında olması yeterlidir.

Bu durum, 2. eğitim başvuru dilekçesindeki açıklama kısmına yazılmalıdır (Ders içerikleri ve ders müfredatı 1. eğitim başvuru evraklarının içindedir diye yazılabilir)

--Onaylı ders içeriği ibraz ederken sadece transkriptte yer alan derslerin (kayıtlanılan derslerin) içeriklerin teslim edilmesi yeterli olacaktır.

 

ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı :  (YGS ve LYS puanlarının yer aldığı belge ile yerleştirme belgesi.)

Müfredat Belgesi :  Ders içeriği olmayıp; öğrenim görülen bölümdeki bütün dersleri, sorumlu olunan müfredatı, gösteren belgedir.

 

 

BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR için tıklayınız. (Güz Dönemini Esas Alınız.)

Başvuru tarihi;

01.08.2017 - 15.08.2017 Merkezi Yatay Geçiş Başvurular,

16.08.2017 - 25.08.2017 Merkezi Yatay Geçiş Değerlendirme,

11.09.2017 - 11.09.2017 Merkezi Yatay Geçiş Sonuçların İlanı,

12.09.2017 - 15.09.2017 Merkezi Yatay Geçiş Kesin Kayıt (Kesin kayıt için dilekçe ile başvurulmalıdır)

 

Yukarıda açıklanan hususlar dışındaki soruları,  hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 16.08.2017 22:06:10 tarihinde güncellenmiştir.