Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Merkezi Puan İle Yatay Geçiş (Ek Madde-1)

LÜTFEN DUYURUNUN TAMAMINI OKUYUNUZ

MERKEZİ PUAN İLE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) BAŞVURU DUYURUSU:

Başvuru, sonuç açıklama, ders kaydı gibi bütün bilgilendirmeler, Fakültemizin internet sayfasında yer alacağından internet sayfamızın takip edilmesi yeterli olacaktır.

Başvuru tarihleri;

01.08.2018 - 15.08.2018 Merkezi Yatay Geçiş Başvurular,

06.09.2018 - 10.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Değerlendirme,

13.09.2018 - 13.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Sonuçların İlanı,

14.09.2018 - 17.09.2018 Merkezi Yatay Geçiş Kesin Kayıt (Kesin kayıt için dilekçe ile başvurulmalıdır)

Başvurularına ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız. (Güz Dönemini Esas Alınız.)

Başvuru için gerekli belgeler

-- İLK ÖNCE, EXCEL TABLOSUNU (TIKLAYINIZ) DOLDURUP;

 hukuk.basvuru@marmara.edu.tr adresine e-posta ile gönderiniz (Açılan Excelde, istenilen bilgileri doldurup excel olarak mail atınız)

--Dilekçe ( Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız )

--Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

--Öğrenci Belgesi

--Transkript Belgesi (Hiç ders almayanların transkript getirmesi gerekmez. Bu durum, dilekçenin açıklama kısmında belirtilmelidir)

--ÖSYS Sonuç belgesi (ÖSYM kontrol kodlu)

         .Yerleştirme sonuç belgesi,

         .Puan: YGS, LYS sonuç belgesi,

--Ders içerikleri (Sadece alınan derslere ait içeriklerin getirilmesi yeterlidir.)

--Bölümün müfredatı (Öğrenim görülen bölümde bütün dersleri, sorumlu olunan müfredatı, gösteren belge olup hiç ders alınmamışsa müfredatın getirilmesi gerekmemektedir.)

--Disiplin Cezasının Bulunmadığına Dair Belge ( Bu durum diğer belgelerde de yer alabilir)

--Evrak teslim ederken Lütfen, yukarıda yer alan sıraya göre sıralayıp teslim ediniz

Başvuru evraklarının, 01.08.2018 - 15.08.2018 tarihleri arasında saat 16:20' ye kadar Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

--Kesin kayıt hakkı kazananlar, yıllık müfredata tabi olacak ve muafiyet işlemleri, muafiyet ve intibak yönergesine göre yapılacaktır.

(Fakültemiz yıllık müfredat olduğundan tek bir dönem alınan ders eğer yıllık müfredattaki dersin toplam ders saati kadar değilse o dersten muafiyet işlemi yapılmaz. Bu durum seçimlik veya zorunlu derse göre değişmez; çünkü Fakültemizdeki seçimlik derslerde yıllıktır)

Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin her bir program için ayrı ayrı dilekçe doldurmaları ve her program için ayrı ayrı evrak teslim etmeleri gerekmektedir.

Her iki eğitim türüne başvuru için evrak teslim ederken; 1. Eğitim program başvuru evraklarının tamamı ıslak imza veya elektronik imza (belge teyit kodu olan)  ile imzalanmış evraklar olmalıdır.

1. Eğitimdeki evrakların fotokopisi çekilerek 2. Eğitim başvuru dilekçe ekine konulabilir; ancak bu durum 2. Eğitim başvuru dilekçesinde belirtilmelidir (Dilekçedeki açıklama kısmına; belgelerin asılları 1. Eğitim başvuru dosyasındadır diye yazılmalıdır)

 

-- Ders içeriklerinden ve ders müfredatından ise bir suret ibraz edilmesi yeterli olup bu evraklar sadece 1. Eğitim başvuru dilekçe ekine konulacaktır.

2. Eğitim başvuru dilekçesine; Ders içeriklerinin ve müfredatın 1. Eğitim başvuru evraklarının içerisinde yer aldığı belirtilmelidir. (Dilekçedeki açıklama kısmına; ders içerikleri, 1. Eğitim başvuru dosyasındadır diye yazılmalıdır)

*Posta yoluyla gelen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 *Daha önce Merkezi Yerleştirme ile yatay geçiş yapan öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanamazlar.

Ancak bu maddeden ilk defa yararlanarak Üniversitemizden giden ve geri dönüş yapmak isteyenler de başvuruda bulunabilirler.

ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı :  (YGS ve LYS puanlarının yer aldığı belge ile yerleştirme belgesi.)

Müfredat Belgesi : Ders içeriği olmayıp; öğrenim görülen bölümdeki bütün dersleri, sorumlu olunan müfredatı, gösteren belgedir.

 

Önemli Not: Yerleştirme işlemlerinden sonra ilgili öğrencinin daha önceki Üniversitesinden özlük dosyası Üniversitemiz tarafından üst yazıyla istenmektedir, dosyanın Üniversitemize ulaşması halinde geçiş işlemleri tamamlanmaktadır. Öğrenciler dosyalarını kendileri getirmeyecektir.

 

Yukarıda açıklanan hususlar dışındaki soruları,  hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz; ama önce lütfen, Yatay Geçiş Yönergesini dikkatlice okuyunuz.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının duyurusunu da görmek için tıklayınız.


 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.08.2018 13:38:38 tarihinde güncellenmiştir.