Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Merkezi Puanla Yatay Geçiş 2019

 

 

Kontenjanlar;

Üniversitemizdeki her bir diploma programının her yıl hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için doksanı geçmemek üzere

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır.

 Başvuru Dilekçesi

Önemli Not: 

Yerleştirme işlemlerinden sonra ilgili öğrencinin daha önceki Üniversitesinden özlük dosyası Üniversitemiz tarafından üst yazıyla istenmektedir,

dosyanın Üniversitemize ulaşması halinde geçiş işlemleri tamamlanmaktadır.

Öğrenciler dosyalarını kendileri getirmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler; 
Öğrenci belgesi (güncel tarihli),
ÖSYS Sonuç belgesi (ÖSYM kontrol kodu olmak zorundadır.);
Yerleştirme sonuç belgesi,
Puan YGS, LYS sonuç belgesi,
Transkript Belgesi

*Ders içerikleri (Ara sınıf öğrencileri için intibaklarda kullanılacaktır.) Bu belgelere ek olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu belge talebinde bulunabilir.

Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

*Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Daha önce Merkezi Yerleştirme ile yatay geçiş yapan öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanamazlar.

YÖKSİS ekranında kayıtlanma şekli ‘Ek Madde 1 ile (Merkezi puanla yatay geçiş) Kayıt’ olanlar başvuramazlar.

Ancak bu maddeden ilk defa yararlanarak Üniversitemizden giden ve geri dönüş yapmak isteyenlere geçiş hakkı verilecektir. 

 *Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

 

Başvuru tarihi;
01.08.2019 - 15.08.2019 Merkezi Yatay Geçiş Başvurular,
26.08.2018 - 26.08.2019 Merkezi Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı,
27.08.2019 - 27.08.2019 Merkezi Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı Sonuçları İlanı,
28.08.2019 - 09.09.2019 Merkezi Yatay Geçiş Değerlendirme,
12.09.2019 - 12.09.2019 Merkezi Yatay Geçiş Sonuçların İlanı,
13.09.2019 - 17.09.2019 Merkezi Yatay Geçiş Kesin Kayıt

 

--Kesin kayıt hakkı kazananlar, yıllık müfredata tabi olacak ve muafiyet işlemleri, muafiyet ve intibak yönergesine göre yapılacaktır.

(Fakültemiz yıllık müfredat olduğundan tek bir dönem alınan ders eğer yıllık müfredattaki dersin toplam ders saati kadar değilse o dersten muafiyet işlemi yapılmaz. Bu durum seçimlik veya zorunlu derse göre değişmez; çünkü Fakültemizdeki seçimlik derslerde yıllıktır)

Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenler DİLEKÇE de bunu belirtirlerse iki ayrı başvuru dosyası hazırlamalarına gerek kalmaz.


 

Merkezi Puanla Yatay Geçiş ÖİDB duyuru linki


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 29.07.2019 21:12:57 tarihinde güncellenmiştir.