Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Yatay Geçiş Hakkında Duyuru (Lütfen Açıklamanın Tamamını Okuyunuz!)

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

Başvuru şartları, kontenjanlar, başvuru takvimi… aşağıdaki linkte yer almakta olup; başvurular mevzuat çerçevesinde yapılmalıdır.

Kurumlar arası yatay geçiş : Hukuk bölümünde öğrenim görenlerin başvurabileceği yatay geçiş

 

--Kesin kayıt hakkı kazananlar, yıllık müfredata tabi olacak ve muafiyet işlemleri, muafiyet ve intibak yönergesine göre yapılacaktır.

--Posta yoluyla gelen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

--Kurum içi yatay geçiş yoluyla ve yurt dışından kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci alınmamaktadır.

 

Evrak teslimlerinin 24.07.2017 - 27.07.2017 tarihleri arasında saat 16:30' a kadar Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.)

- ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı,

 - Önceki programındaki başarı durumunu gösterir transkriptini (not döküm belgesi),

 - Öğrenci Belgesi

 - Disiplin Cezasının Bulunmadığına Dair Belge ( Bu durum diğer belgelerde ve öğrenci belgesinde de yer alabilir)

- Müfredat belgesi ve ders içerikleri.

- Yüzde Onluk Belge (2. Öğretimde öğrenip görenlerden 1. Öğretime başvuruda bulunmak isteyenler bu evrağı ibraz etmelidir)

 

--Evrak teslim ederken Lütfen, yukarıda yer alan sıraya göre sıralayıp teslim ediniz--

 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 1. Sınıfı tamamlayanlar 2. Sınıfa;

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 2. Sınıfı tamamlayanlar 3. Sınıfa başvuracaklardır.

2016-2017 eğitim öğretim yılında kaçıncı sınıfta öğrenim gördüğü, herhangi bir belgede yazılmalıdır.

 

--Hem 1. hem de 2. eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin her bir program için ayrı ayrı dilekçe doldurmaları ve her program için ayrı ayrı evrak asıllarını teslim etmeleri gerekmektedir (Her iki programa başvuranlar, ders içeriklerinden ve ders müfredatından bir suret ibraz etmesi yeterlidir. 2. Eğitim başvuru dilekçesine, Ders içeriklerinin ve müfredatın 1. Eğitim başvuru evraklarının içerisinde yer aldığı belirtilmelidir)

--Onaylı ders içeriği ibraz ederken sadece transkriptte yer alan derslerin (kayıtlanılan derslerin) içeriklerin teslim edilmesi yeterli olacaktır.

 

Müfredat Belgesi : Öğrenim görülen bölümün bütün derslerini gösteren (Derslerin bulunduğu sınıfı, kredisi, saatinin…. Yer aldığı belge)

ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı :  (YGS ve Yerleştirme Puanlarının yer aldığı belge. Bu belge ayrı ayrı düzenlenmişse her ikisi de teslim edilmelidir ve Hukuk Fakültesine yerleştirildiği de yer almalıdır)

 

Yatay Geçiş Başvurları Genel Esaslar aşağıda belirtilmiştir

 Yukarıda açıklanan hususlar dışındaki soruları,  hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 12.08.2017 21:43:02 tarihinde güncellenmiştir.