Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Yaz Okulu Sonrası Mezuniyet işlemleri

Yaz okulunda Kurum Dışından alınacak derslere ilişkin duyuru.(29.06.2017) Durumuza istinaden diğer Yükseköğretim Kurumundan Yaz okulunda ders alıp başarılı olunması sonrası Yazokulu tek ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerimize bilgilendirme duyurusu

 Bu çerçevede “2015-2016 Yaz Okulunda” Başka Üniversiteden ders alan öğrenciler (Bu dersler transkriptlerde 2015-2016 Yaz Başlığı altında yer alan derslerdir) bu dersleri de dahil ederek “Azami öğrenim süresi boyunca en fazla 4 dersi başka üniversiteden alabilir."

 Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Takviminde

11.09.2017   Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavı  

 

13.09.2017   Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Ders Notlarının Kabulü için Birim Yönetim Kuruluna Dilekçe Verme Son Günü 13.09.2017 olarak belirlenmiştir.(Yaz okulundan ders alınan Diğer Hukuk Fakültelerinden öğrencilerimize transkript verilmeyip Notların topluca gönderilmesi halinde dilekçe vermelerine gerek bulunmamaktadır.)


13.09.2017  Yaz okulunda alınan dersin fakültemizdeki 1. veya 2. derse sayılması şartı ile kabul edilmişse hangi derse sayılacaksa 13.09.2017 tarihine kadar dilekçe verilmesi gerekmektedir.

 

18.09.2017   Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Ders Notlarının Birim Yönetim Kurulunca Değerlendirilmesi ve İşlenmesi için Son Gün 18.09.2017 olarak belirlenmiştir.

 

Geçici mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi için 18.09.2017 tarihi mesai bitimine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe verilmesi ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atmaları gerekmektedir  (e-posta da; tek derse girilen dersin adı, öğrenci no, T.C. kimlik no ve isim-soyisim yazılmalıdır)

 

Bu öğrencilerin; dilekçeyle başvurmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önem taşımaktadır:


1.Tabi olunan müfredattaki bütün derslerin alınmış ve alınan derslerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.


2.GANO’nun (genel ağırlıklı not ortalaması) 2,00 veya daha yukarı bir ortalamada olması gerekmektedir.


3.Alınan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması ve tek ders sınav sonucundan sonra da tamamlanan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

(2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)

 

Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise; Fakültemize başvurmadan önce kütüphane ile iletişime geçilmelidir.

Kütüphane borcunuzu http://katalog.marmara.edu.tr girerek öğrenibilir

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Ödünç Hizmetler sayfasından (sayfa için tıklayın) borcunuzu ödeyebileceğiniz ve işlem süreçlerini incelemeniz gerekmektedir.

Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır (dilekçe verilerek yada hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atılarak)

 

Öğrencinin herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de mail de belirtilmelidir)

 

Yaz okulu sonrası Mezuniyet işlemleri Fakültemiz tarafından ders alınmasına müsaade edilen diğer dört hukuk fakültesinden trasnkript getirilmesi veya yaz okulu ders başarı notlarının gönderilmesi sonrası yapılacaktır.

 

 

Not: Geçici mezuniyet belgeleri hazırlananların listesi Fakültemiz internet sayfasında sonra “Duyurular” başlığı altında yer alacaktır. Bu nedenle, geçici mezuniyet belge takibinin Fakültemiz internet sayfasından yapılması yeterli olacaktır.

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 16.08.2017 22:04:53 tarihinde güncellenmiştir.