Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Yaz okulu sonrası mezuniyet ve Yaz okulu sonrası tek ders durumları

2016-2017 YAZ OKULU SONRASI (YAZ OKULU SONRASI TEK DERSE GİRMEDEN) MEZUNİYET DURUMU İÇİN BİLGİLENDİRME:

 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz okulu sonrası (Tek derse girmeden) mezun olanların mezun olma durumları incelenmekte olup; bu durumda olan öğrencilerin hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail göndermeleri önem arz etmektedir.

Mail gönderirken konu kısmına; Yaz okulu sonrası mezuniyet yazılabilir. Metin kısmına da; öğrenci numarası, isim ve soyisim ile birlikte yaz okulu sonrası mezuniyet durumunun incelenmesi. yazılabilir.

Geçici mezuniyet belgeleri Fakültemiz resmi internet sayfasında duyurulacaktır.

 2016-2017 YAZ OKULU SONRASI TEK DERS SINAVINA GİRMEYE HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME:

2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz okulu sonrası tek ders sınavına girme hakkı olan öğrenciler için BYS’de; “2016-2017 Yaz Tek Ders“ başlığı altına ders tanımlaması yapılmış olup not girişleri yapılacak ve geçici mezuniyet belgeleri hazırlanacaktır.

Öğrencilerin; aşağıdaki hususlara dikkat etmesi ve buna göre başvurularda bulunması önem taşımaktadır:

  1. 1.     Yaz okulu sonrası Tek ders sınavına girme hakkı elde etmek için; yaz okulunda ders alınması, daha önce ilgili derse kayıtlanılmış olması gerekmektedir. Daha önce kayıtlanılmamış bir dersin tek ders sınavına girilemez.
  2. 2.     Tabi olunan müfredattaki 1 (Bir) ders dışında diğer derslerin tamamı alınıp bu derslerden başarılı olma şartı söz konusudur. Başarısız olup da sınavına girilmek istenen tek dersin, güz veya bahar dönemi dersi olması tek ders sınavına girme koşulu için engel teşkil etmemektedir.
  3. 3.      Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler; en yüksek harfli başarı notu alma durumunda (AA) GANO’sunun 2,00 veya daha yukarı bir orana yükseltebilme durumu söz konusu olmalı. Yükseltme ihtimali söz konusu değil ise tek derse girme hakkı söz konusu değildir.
  4. 4.     Alınan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması ve tek ders sınav sonucundan sonra da tamamlanan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

(2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)

  1. 5.     Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise; Fakültemize başvurmadan önce kütüphane ile iletişime geçilmelidir. Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır (dilekçe verilerek ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atılarak)

Kütüphane borcunuzu http://katalog.marmara.edu.tr girerek öğrenibilir

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Ödünç Hizmetler sayfasından (sayfa için tıklayın) borcunuzu ödeyebileceğiniz ve işlem süreçlerini incelemeniz gerekmektedir.

 6.     Öğrencinin herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de mail de belirtilmelidir).

 7.     BYS’de tek ders ataması yapıldığının kontrol edilmesi, yaz okulu sonrası tek derse girme hakkı olup da tek dersi tanımlanmamış olanların

 

hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilebilir.

Not: Tek ders notları BYS’den takip edilecek olup Geçici mezuniyet belgeleri hazırlananların listesi Fakültemiz internet sayfasında “Duyurular” başlığı altında yer alacaktır. Bu nedenle, geçici mezuniyet belge takibinin Fakültemiz internet sayfasından yapılması yeterli olacaktır.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 21.11.2017 20:07:55 tarihinde güncellenmiştir.