Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavı 11.09.2017 14:00 (11:41 itirabiri ile güncel liste)

listedeki öğrencilerin sınavı 7.amfide yapılacaktır daha sonra sınava girme talebinde bululan öğrencilerimiz için 5.amfi kullanılacak olup 11.09.2017 saat 13.00 net amfi dağılımları fakükte sitesinden ve 7. ve 5. amfi kapılarında ilan edilecektir.


 (son güncel imza listesi 11.09.2017 saat 11:00 de netleşecektir) Listede adı olmayan lakin yaz okulunda aldığı derlerlerden geçip tek dersi kalan öğrencilerimizin yazokulunda ders aldıkları fakültelerden notları gelmemiş olsa dahi sınav haklarını kaybetmemek için sınava girmeleri gerekir.

imza listesinde ismi olmayanlar imza föylerinin altına bilgilerini yazıp imza atarak sınava girebilirler


 

Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Derslerden başarılı olunması sonrası Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavına girmeye hak kazanan öğrencimiz Fakültemiz öğrenci işlerinde diğer kurumdan aldığı transkript ile sınav tarihinden önce başvurması gerekmektedir.(Transkipit verilmemiş ve Yazokulundan aldığı kurum tarafından transkipt gönderilecekse sadece dilekçe verilmesi ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atmaları gerekmektedir )

 

 Yaz okulunda Kurum Dışından alınacak derslere ilişkin duyuru.(29.06.2017) Durumuza istinaden diğer Yükseköğretim Kurumundan Yaz okulunda ders alıp başarılı olunması sonrası Yazokulu tek ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerimize bilgilendirme duyurusu

 Bu çerçevede “2015-2016 Yaz Okulunda” Başka Üniversiteden ders alan öğrenciler (Bu dersler transkriptlerde 2015-2016 Yaz Başlığı altında yer alan derslerdir) bu dersleri de dahil ederek “Azami öğrenim süresi boyunca en fazla 4 dersi başka üniversiteden alabilir."

 Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Takviminde
11.09.2017   Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavı  

13.09.2017   Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Ders Notlarının Kabulü için Birim Yönetim Kuruluna Dilekçe Verme Son Günü 13.09.2017 olarak belirlenmiştir.(Yaz okulundan ders alınan Diğer Hukuk Fakültelerinden öğrencilerimize transkript verilmeyip Notların topluca gönderilmesi halinde dilekçe vermelerine gerek bulunmamaktadır.)


13.09.2017  Yaz okulunda alınan dersin fakültemizdeki 1. veya 2. derse sayılması şartı ile kabul edilmişse hangi derse sayılacaksa 13.09.2017 tarihine kadar dilekçe verilmesi gerekmektedir.

 

18.09.2017   Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Ders Notlarının Birim Yönetim Kurulunca Değerlendirilmesi ve İşlenmesi için Son Gün 18.09.2017 olarak belirlenmiştir.

 

11.09.2017 tarihinde saat 14:00’te yapılacak tek ders sınavına girmek için Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe verilmesi ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atmaları gerekmektedir  (e-posta da; tek derse girilecek dersin adı, öğrenci no, T.C. kimlik no ve isim-soyisim yazılmalıdır) 


11.09.2017 tarihinde saat 14:00’te yapılacak tek ders sınavı sonuçlarından sonra mezun olmaya hak kazananların geçici mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi için 18.09.2017 tarihi mesai bitimine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe verilmesi ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atmaları gerekmektedir  (e-posta da; tek derse girilen dersin adı, öğrenci no, T.C. kimlik no ve isim-soyisim yazılmalıdır)

 

Bu öğrencilerin; dilekçeyle başvurmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önem taşımaktadır:

Tek ders sınavına girecek öğrenci bu derse, daha önce kayıtlanmış olması gerekmektedir. Daha önce kayıtlanılmamış bir dersin tek ders sınavına girilemez.

Tabi olunan müfredattaki 1 (Bir) ders dışında diğer derslerin tamamı alınıp bu derslerden başarılı olunmalıdır.

Başarısız olup da sınavına girilmek istenen ders, tek ders sınav şartlarını taşımak kaydı ile güz veya bahar döneminden olabilir.

Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler de GANO’sunu 2,00 veya daha fazla bir değere yükseltmek amacıyla (DD veya DC harfli notlarından herhangi bir dersini) tek ders sınavına girebilir.

Alınan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması ve tek ders sınav sonucundan sonra da tamamlanan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

(2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)

 

Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise; Fakültemize başvurmadan önce kütüphane ile iletişime geçilmelidir.

Kütüphane borcunuzu http://katalog.marmara.edu.tr girerek öğrenibilir

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Ödünç Hizmetler sayfasından (sayfa için tıklayın) borcunuzu ödeyebileceğiniz ve işlem süreçlerini incelemeniz gerekmektedir.

Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır (dilekçe verilerek yada hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atılarak)

 

Öğrencinin herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de mail de belirtilmelidir)

 

Yaz okulu sonrası Tek Ders Sınav Notları Fakültemiz tarafından ders alınmasına müsaade edilen diğer dört hukuk fakültesinden gelen yaz okulu ders başarı notları sonrası girilecektir.

 

Not: Tek ders notları BYS’den takip edilecek olup Geçici mezuniyet belgeleri hazırlananların listesi Fakültemiz internet sayfasında sonra “Duyurular” başlığı altında yer alacaktır. Bu nedenle, geçici mezuniyet belge takibinin Fakültemiz internet sayfasından yapılması yeterli olacaktır.

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 11.09.2017 11:42:47 tarihinde güncellenmiştir.