Yaz okulunda kurum dışından alınacak derslere ilişkin duyuru

belirtilen kriterler doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarında açılacak yaz öğretimi (yaz okulu) programlarında Üniversitemiz öğrencilerinin ders alabilmesi ile ilgili 05.12.2017 tarih ve 360-4-N sayılı Üniversite Senato Kararı Rektörlüğümüzün 19.12.2017 tarih ve 1700372142 sayılı yazısı uyarınca Fakültemize tebliğ edilmiştir.

 

 Bu doğrultuda, 2015-2016  döneminden başlayarak bu döneme kadar yaz okulunda başka üniversiteden ders alan öğrencilerin (Bu dersler transkriptlerde  yaz başlığı altında yer alan derslerdir) bu dersleri de dahil ederek 

düzenlemeleri çerçevesinde, Üniversitemiz dışındaki yerlerden yaz okulu alabilmek için Fakültemize üniversite ve ders bazında başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yaz okulu almak istenilen üniversiteden; ilgili üniversite tarafından onaylı ders içeriğini gösteren belgenin Fakültemize teslim edilerek onay sürecinin başlatılması gerekir. 

Okul ve ders bazında en az bir öğrencinin Fakültemize başvuru yapması değerlendirme için yeterlidir.

 

(Yaz okulunda alınan dersin Fakültemizdeki 1. veya 2. derse sayılması şartı ile kabul edilmişse hangi derse sayılacaksa transkript tesliminde dilekçe verilmesi gerekmektedir)

İstenilen belgeler için aşağıda belirtilen Üniversite Duyurularını inceleyiniz.

Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu için (Tıklayınız)

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu için (Tıklayınız)

Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu için (Tıklayınız)

Kültür Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu için (Tıklayınız)

Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu için (Tıklayınız)

Hacattepe Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu için (Tıklayınız)

Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu için (Tıklayınız)

 

Üniversitemiz 2017-2018 akademik takvimi gereğince; 

diğer yükseköğretim kurumları yaz okullarından alınan ders notlarının kabulü için Birim Yönetim Kuruluna dilekçe verme son günü: 05.09.2018

 

HIZLI ERİŞİM