Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Yaz okulunda Kurum Dışından alınacak derslere ilişkin duyuru.(29.06.2017)


(Yaz okulunda alınan dersin fakültemizdeki 1. veya 2. derse sayılması şartı ile kabul edilmişse
hangi derse sayılacaksa dilekçe verilmesi gerekmektedir)

 Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarında açılacak yaz öğretimi (yaz okulu) programlarında Üniversitemiz öğrencilerinin ders alabilmesi ile ilgili 21.06.2017 tarih ve 357-5 sayılı Üniversite Senato Kararı Rektörlüğümüzün 22.06.2017 tarih ve 1700193502 sayılı yazısı uyarınca Fakültemize tebellüğ edilmiştir.

 

 Bu çerçevede “2015-2016 Yaz Okulunda” Başka Üniversiteden ders alan öğrenciler (Bu dersler transkriptlerde 2015-2016 Yaz Başlığı altında yer alan derslerdir) bu dersleri de dahil ederek “Azami öğrenim süresi boyunca en fazla 4 dersi başka üniversiteden alabilir."

 

 Öğrencilerin, kayıtlanmak istedikleri yaz okulunda ders seçimi yaparken, GANO'larını ve bulundukları sınıfı öncelikle dikkate almaları gerekir.

 Örneğin, 2.sınıfta öğrenim gören ve GANO'su 3,00'ün altında olan bir öğrenci; Fakültemiz müfredatındaki ders dağılımına göre 3. sınıfın bahar döneminden ve 4. Sınıf dersini alamaz.

--Sınamalı olan bir öğrenci bir üst sınıfın güz dönemindeki dersi alamaz.

 Yıllık sistemde yaz okulu açılmaz.  (8.madde 2.fıkra)

 

Üniversitemiz dışındaki yerlerden yaz okulu alabilmek için Fakültemize üniversite ve ders bazında yapılan başvurular incelenmiştir. İnceleme neticesinde; 

Kabul edilen Üniversiteler ve Dersler için Tıklayınız 29.06.2017

(alınan dersin fakültemizdeki 1. veya 2. derse sayılması için dilekçe verilmesi gerekmektedir)


İstenilen belgeler için aşağıda belirtilen Üniversite Duyurularını incelemeniz önem arz etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Yaz Okulu                    1.Duyuru   2.Duyuru

Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu        1.Duyuru   2.Duyuru  

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu              1.Duyuru   2.Duyuru  

Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu          1.Duyuru   2. Duyuru


Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Takviminde

Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Ders Notlarının Kabulü için Birim Yönetim Kuruluna Dilekçe Verme Son Günü 13.09.2017

Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Okullarından Alınan Ders Notlarının Birim Yönetim Kurulunca Değerlendirilmesi ve İşlenmesi için Son Gün 18.09.2017  olarak belirlenmiştir.

 

Doğuş Üniversitesi Yaz Okulunda Fakültemizin kabul ettiği derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu’na kayıt için gerekli olan evrakları 29.06.2017 tarihine kadar Doğuş Üniversitesine teslim etmesi gerekir. Bu evraklar içerisinde yer alan “İZİN BELGESİ” Fakültemiz tarafından topluca Doğuş Üniversitesine 1 hafta içinde gönderilecektir.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 16.08.2017 22:06:43 tarihinde güncellenmiştir.