Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Öğrenci Kulüpleri

 

Üniversitemizde bulunan öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve çalışma esasları

13.01.2015 tarih ve 330/4 sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren “M.Ü. Öğrenci Kulüpleri

Yönergesi” hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönergenin, öğrenci kulüplerinin çalışma

düzenini belirleyen 15. maddesinde özetle kulüplerin üniversitemiz içinde veya dışında

düzenleyecekleri etkinlik için onbeş gün öncesinden Rektörlüğe başvuruda bulunup

Rektörlük onayı aldıktan sonra etkinliklerini gerçekleştirecekleri belirtilmiştir.

 

kulüplerinin etkinliklerinin yukarıda belirtilen sürenin gözönüne alınarak yapılması ve Rektörlük onayı alınması gerekmektedir.

 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 04.08.2017 20:56:42 tarihinde güncellenmiştir.