Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Diploma Teslimi ve Duplikata Diploma Hakkında Yapılacak İşlemler

12 Ekim 2016 Tarihli Senato Kararıyla Yürürlüğe Giren
Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkinYönergeye Göre
 Yapılacak İş ve İşlemler

 

1-      Diplomalar her mezunun mezuniyet tarihinden itibaren 6 aylık süreçte hazırlanacaktır.

2-      Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere müracaat etmeleri halinde 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir.

3-      Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.

4-      Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.

 

5-      Hiçbir mezundan Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya kayıp ilanı talep edilmeyecektir.

6-      Diplomasını kaybeden mezundan ‘kayıp ilanı’ istenmeyecektir.

7-      “Duplikata” diplomada ilk diplomada yer alan bilgiler yer alacak olup yeni formatta düzenlenecektir.

8-       Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi

 

(1) Diplomanın

a)    yırtılması,

b)    kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,

c)     Kaybolmuş olması,

hallerinde mezun olan kişi dilekçe ile müracaat eder. Adı geçene Duplikata düzenlenmesi için yönetim kurulu kararı alınır. Kararın bir örneği ile adı geçenin bilgileri ve başvuru evraklarının fotokopileri Daire Başkanlığına gönderilir ve dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır.

 

(2)   Duplikata talep dilekçesi ekine;

a)    Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi

b)    Tahribat gören veya yırtılan diploma,

c)    Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 07.02.2017 09:12:02 tarihinde güncellenmiştir.