Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemler Hakkında

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemler Hakkında

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslının Fakültemize ibrazı zorunludur. 

  Vekaleten yürütülen işlemlerde vekil ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 11.05.2017 10:44:09 tarihinde güncellenmiştir.