Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Danışman *

ÖBYS de Danışmanım tanımlı değil *

Danışmanı Olmayan Öğrencilerin

Kayıt Durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir

Aktif Öğrencilerimize danışman atanmış

 

Kayıtlanmayan

Aktif Olmayan

İlişiği Kesilmiş

Mezun öğrencilerden Danışman silinmiştir

 

Durumlarını Aktif yapanların Danışman ataması yapılacaktır

Danışman kimdir? Ne iş yapar? *

Her öğrenciye, “Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak öğrencinin akademik programını izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danışmanı tarafından önerilir. Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.