Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Ders Seçme İşlemleri *

Yıllık Müfredata tabii öğrencilerin Seçimlik Ders seçiminde dikkat etmesi gereken husus nedir? *

Yıllık Müfredatta

1. Sınıflar HUK-SD2 Seçimlik ders grubundan IKT1080-İktisat dersini
2. Sınıflar HUK-SD4 Seçimlik ders grubundan MLY1080-Maliye dersini
3. Sınıflar HUK-SD6 Seçimlik ders grubundan HUK3028-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku dersini 
4. Sınıflar HUK-SD7 Seçimlik ders grubundan HUK3029-Tüketici Hukuku dersini seçmeli

2.sınıf öğrencisi 1.sınıfa ait HUK-SD2 grubundan Maliye seçerse sistem bunu TEKRAR [R] nitelitke olarak algılar ve kredinizi düşürür

Yapması gereken HUK-SD4 grubunda yer alan  MLY1080 Maliye Dersinin seçilmesidir.


4.sınıf öğrencisi 3.sınıfa ait HUK-SD6 grubundan HUK3029-Tüketici Hukukunu seçerse sistem bunu TEKRAR [R] nitelitke olarak algılar ve kredinizi düşürür

Yapması gereken HUK-SD7 grubunda yer alan   HUK3029-Tüketici Hukuku Dersinin seçilmesidir.


 

Bu nedenle isimleri aynı olsada her sınıf için ayrı ders havuzundan ders seçilmelidir

İsimleri aynı ders grubunda olsada Her Sınıf İçin kendine tanımlı seçimlik ders havuzundan ders seçmelidir.

No SINIF DERS Ders Kodu Ders Adı
HUK-SD2 1 SEÇİMLİK IKT1080 İktisat
HUK-SD4 2 SEÇİMLİK MLY1080 Maliye
HUK-SD6 3 SEÇİMLİK HUK3028 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
HUK-SD7 4 SEÇİMLİK HUK3029 Tüketici Hukuku

Bir önceki sene aldığım ve geçtiğim seçimlik dersler bu dönem ders seçme ekranında da yer alıyor! *

Bir önce eğitim döneminde ders seçim işlemini öğrenci işleri tarafından ders atamanız yapıldı ise 

Ders Atama Ekranında dersinizin

Seçmeli Ders Grubu tanımlanmamıştır.

ilgili dönem ders kayıt ekranına girip

Seçmeli Ders Grubunu belirlenip kaydedildiği takdirde.

Bu dönemki ders kaydın da geçen aldığınız ve geçtiğiniz dersler görünmez

Yıllık Müfredata tabii öğrenciyim 2. yy ders kaydı yapacak mıyım? *

Ders kayıtlanması eğitim öğretim yılı başında yaptıklarından

Dönemlik öğrenciler gibi ders kaydı yapmayacaktır

Yıllık sisteme tabi 2.eğitim öğrencilerinin harç ücretlerinin 2. Taksitini yatırmaları yeterlidir.

Derslerinizi BYS üzerinden seçtim ancak ders programımı görüntülenmemiş? Ders programını nereden öğrenebilirim? *

Ders programları öğrenci işleri tarafından BYS’ye işlenmektedir. Programı göremiyorsanız Fakülte İnternet sitesine bakabilirsiniz

Derslerimi seçip danışman onayına gönderdim. Takip etmem gereken başka işlem var mı? *

Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizin danışmanınız tarafından kesin kayıt yapılması için ders kayıt sayfasından mesaj yollamanız yeterlidir. Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizi, danışmanınız onay vermediği sürece dersi seçmiş sayılmazsınız.

Belirtilen sürede derse yazılma işlemlerini yapamadım? Ne yapmalıyım? *

Mazeretinizi belirten bir dilekçeyi bağlı bulunduğunuz akademik birimin bölüm sekreterliğine 15 iş günü içerisinde vermeniz gerekmektedir. Dilekçeniz incelenir mazeretiniz birim yönetim kurulunca kabul edilirse ilgili dönemde almak istediğiniz dersler BYS’ye işlenir.

Belirtilen sürede derse yazılma işlemi yapamadım? Sonuç ne olur? *

Belgelendirmek koşuluyla; “Marmara Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinde yer alan ve birim yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

Dersimi BYS’den seçtim. Seçtiğim derslerin ne kadarına devam etmem gerekir? *

Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenip devamsızlıktan kalan öğrenciler derslerin son haftasının başında ilan edilir. Uluslararası seviyede, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz

Üstten ders alabilmek için ortalamamın en az kaç olması gerekli ve en fazla kaç ders alabilirim? *

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders Alma Esaslarını Belirleyen 18. madde de  8. fırkası :

Ders alma esasları

MADDE 18 –

 (1.Fıkra) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

 

(8.Fıkra) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.

BYS' de Ders Seçme menüsünde derslerim görünmemekte? *

BYS' de danışman ataması yapılması ve dersin açılması gerekmekte olup

konu hakkında Öğrenci İşleri Bürüsu ile irtibata geçiniz

Ders seçimi yaptım, danışmanım onayladı değişiklik yapmak istiyorum ne yapmalıyım? *

İlgili yarıyılda ders seçimi yapan ve danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, akademik takvim de belirtilen Ders ekleme ve çıkartma tarihlerinde seçtiği derslerde değişiklik yapabilir.

Seçimlik Dersten kaldım BYS de seçeceğim Dersler arasında Görünmemekte? * *

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders Alma Esaslarını Belirleyen 18. madde de  12. fırkası :

Ders alma esasları

MADDE 18 –

(12) Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir.

Hükmü uyarınca Alttan kalan seçimlik tekrar seçilebileceği gibi bu ders  alınmayıp başka bir seçimlik ders te seçilebilir

bu sebeple BYS Otomasyon sistemi önceki dönemden verilemeyen seçimlik dersi zorunlu değil seçimlik olarak sunar.