Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Diploma *

Onur yada yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum? Diplomam da bu durum belirtilir mi? *

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve

GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi;

GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi

olarak mezun olurlar.

Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.  

 

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A

 

Diplomada yer alan bilgiler

MADDE 8 - 

(2)       Diploma üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almaz. Bu bilgiler, diploma eki ve/veya transkript belgesinde belirtilir.

a) İkinci öğretim veya uzaktan eğitimle mezun olma durumu,

b) Derece ile mezun olanların veya onur derecesi alanların başarı dereceleri,

c) Mezuniyeti ile birlikte kullanmaya hak kazanılan unvan,

ç) Yönelme/uzlanım alanları.

Mezun Öğrenciyim YÖKSİS te ve Diplomada Mahkeme Kararı ile değişen soy ismimi değiştirebirmiyim? *

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Mahkeme Kararına Dayalı Nüfus Kaydı Değişikliği

MADDE 13 - (1) Mezuniyetten sonra, mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliklerinde yeni diploma düzenlenmez.

Birim tarafından diplomanın arka yüzüne şerh düşülüp tarih atılarak imzalanır.

Diplomada şerh düşülecek yer olmaması durumunda üst yazı verilir.

Ancak mezunun yeni diploma talep etmesi durumunda, mezundan Yeni Diploma Düzenlenmesine Dair Mahkeme Kararı istenir.

Mezun olan öğrecinizim/öğrencinizin Diploma Doğrulaması nasıl sağlanır. *

Üniversitemiz Mezunlarının Diploma Doğrulama Sistemi üzerinden sorgulama yapıldığı gibi

Diploma Doğrulama Sisteminde görünmeyen mezunlarımız için Fakültemize resmi yazılı talepde bulunulmalıdır.

Fakülteniz mezunuyum diplomamı almak istiyorum ne yapmalıyım? *

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

12 Ekim 2016 Tarihli Senato Kararıyla Yürürlüğe Giren

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkinYönergeye Göre

 Yapılacak İş ve İşlemler

 

1-      Diplomalar her mezunun mezuniyet tarihinden itibaren 6 aylık süreçte hazırlanacaktır.

2-      Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere müracaat etmeleri halinde 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir.

3-      Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.

4-      Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.

5-      Diploma almaya gelenlerden Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya kayıp ilanı talep edilmeyecektir. (Diploma Teslimi açısından teslim işlemlerinin hızlı olması için Geçici Mezuniyet Belgesinin mezun öğrencimizin yanında olması tavsiye edilir)

6-      Diplomasını kaybeden mezundan ‘kayıp ilanı’ istenmeyecektir.

7-      “Duplikata' da” ilk diplomada yer alan bilgiler yer alacak olup yeni formatta düzenlenecektir.

 

                      Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi:

 

Diplomanın;

a)    yırtılması,

b)    kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,

c)     Kaybolmuş olması, 

hallerinde mezun olan kişi, dilekçe (dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıdadır) ile Fakültemize müracaat eder . Dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır.

  

Duplikata talep dilekçesi ekine;

a)    Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi

b)    Tahribat gören veya yırtılan diploma,

c)    Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Diplomamı Kaybettim/Bulamıyorum *

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

12 Ekim 2016 Tarihli Senato Kararıyla Yürürlüğe Giren

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkinYönergeye Göre

 Yapılacak İş ve İşlemler

 

1-      Diplomalar her mezunun mezuniyet tarihinden itibaren 6 aylık süreçte hazırlanacaktır.

2-      Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere müracaat etmeleri halinde 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir.

3-      Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.

4-      Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.

5-      Diploma almaya gelenlerden Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya kayıp ilanı talep edilmeyecektir. (Diploma Teslimi açısından teslim işlemlerinin hızlı olması için Geçici Mezuniyet Belgesinin mezun öğrencimizin yanında olması tavsiye edilir)

6-      Diplomasını kaybeden mezundan ‘kayıp ilanı’ istenmeyecektir.

7-      “Duplikata' da” ilk diplomada yer alan bilgiler yer alacak olup yeni formatta düzenlenecektir.

 

                      Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi:

 

Diplomanın;

a)    yırtılması,

b)    kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,

c)     Kaybolmuş olması, 

hallerinde mezun olan kişi, dilekçe (dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıdadır) ile Fakültemize müracaat eder . Dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır.

  

Duplikata talep dilekçesi ekine;

a)    Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi

b)    Tahribat gören veya yırtılan diploma,

c)    Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Aktif öğrenciyim, lise /Lisans dan Önlisans diplomamı nasıl alabilirim? *

Üniversitemizde aktif öğrenciler birimlerinin eğitim sürelerine göre belirlenen önlisans dönemlerini başarı ile tamamladıkları taktirde önlisans diploması, kaydını sildirdiği taktirde ise lise diplomasını alabilir. Kayıtlı olunduğu sürece belirtilen belgeleri almak mümkün değildir.  

Çift Anadal Programı’ndan mezun oldum. Ancak Anadal Programı’ndan mezun olamadım. ÇAP’ a ait diploma alınabilir miyim? *

Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.  

Lisans programında kayıtlı öğrenciyim. Ancak lisansımı tamamlayamayacağım. Önlisans diploması alınabilir miyim? *

Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının birimlere göre değişiklik gösteren yarıyıllarının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.