Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Mezuniyet *

YÖKSİS de bilgilerim Görünmemekte.? Bilgi Girişi (2008 Öncesi Kayıtlananlar) *

YÖKSİS Bilgi Girişi (2008 Öncesi Kayıtlananlar)

YÖKSİS bilgisi eksik olan mezunlarımızın "YÖKSİS Bilgi Gönderme Formunu" doldurarak (Form için tıklayın)

TC  Adı Soyadı Bölümü  Kayıt tarihi Mezuniyet Tarihi Gano Diploma No
               

 hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr  e-posta hesabına göndermeleri gerekir.

Bilgi formuna ek olarak;

nüfus cüzdanının her iki yüzünün,

diplomanın her iki yüzünün,

mezuniyet transkriptinin ve

dilekçenin de elektronik ortamda gönderilmesi gerekir.

Not : YÖKSİS bilgileri 2008 öncesi kaydolan ve Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayan mezunlarımız içindir.

Belirtilen Sürelerde mezun olamadım, kaydım silinir mi? *

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam eder.

Mezun olabilmem için gerekli koşul nedir? *

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’ su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar

Mezun olmak için gerekli not ortalamasını (2,00) tutturamadım ne yapmalıyım? *

Öğrenci ilgili dönemin sonunda not yükseltmek amacıyla tek ders sınavına katılabilir. Tek ders sınavı sonucu not ortalamasını (2,00) tutturamamışsa ilk öğrenim döneminde öğrenim harcını ödemek koşulu ile DD ve DC olan derslere kayıt yaptırabilirler.

Azami süreyi kullandım ve mezun olmak için gerekli şartları yerine getiremedim ne yapmalıyım? *

Azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli şartları yerine getirememiş öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile derslere kayıt yaptırabilirler, ancak ders ve sınavlara katılma haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.