Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

ÖSYM Yolu İle Kayıt *

Aynı anda iki üniversite okunabilir mi *

Aynı anda iki örgün lisans ya da iki örgün önlisans bölümünde okunamaz.

Fakat biri lisans, biri önlisans iki bölüm okunabilir.

Biri uzaktan ya da açık, biri örgün olursa da olur.

Yani sonuç olarak aynı anda örgün iki lisans ya da aynı anda örgün iki önlisans okunamaz. 

 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.  ( 2017 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 8.sayfa ve Marmara Üniversitesi İlk Kayıt Klavuzu 15 sayfa

 

 Yukarıdaki açıklamalara istinaden aynı anda örgünde lisans ve önlisans eğitimi alınabilir


 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar ın 10 madde 3.fıkrası uyarınca

 

(3)    Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.


 

ÖSYS sonucu üniversitemize yerleştim. Yerleşmeme rağmen kayıt olamama durumum olabilir mi? *

Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını yaptırabilmeleri için Marmara Üniversitesinin aradığı tüm koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bir adayın ÖSYS Sonuç Belgesinde bir programın/bölümün kazandığının yazılmış olması bu adaya,  ilgili programa/bölüme öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.  

Kayıt için gerekli belgeler alanında onaylı olarak istendiği belirtiliyor. Belgeleri nereye onaylatabilirim? *

İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Kayıt için gerekli evraklarım da eksiklikler var. Eksik olan bir belge olursa yine de kayıt yaptırabilirmiyim? *

 Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz.

ÖSYS sınavı yerleştim. Kayıt için gelemeyecek durumdayım ne yapmalıyım? Posta yolu ile kayıt yaptırabilirmiyim? *

 Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile (noterden alınacak belge) kayıt yaptırabilirler. Posta yolu ile kayıt yapılmaz.

ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? *

 ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1.ADIM:  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın oidb.marmara.edu.tr web adresine giriş yaparak yeni kayıt duyurusu üzerinden ön kayıt yapmanız gerekmektedir. Ön Kayıt sonucunda sistem öğreniminiz süresince kullanabileceğiniz öğrenci numarasını verecektir.   2.ADIM: Kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlayarak, ilan edilen kayıt gününde kayıt merkezine şahsen getirerek müracaat etmeniz gerekmektedir.   Kayıt için gerekli evraklar ÖSYS sonucunun internet çıktısı Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez). Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş iseniz alanınız diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunuzu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır. Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi) 6 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). Öğrenim harcı yatırma işleminiz:   1.öğretim programına yerleştirildiyseniz. 2.İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleştirildiyseniz. 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden birinci öğretim programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcı alınmayacaktır. İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcını ödendiğine dair banka dekontu alınacaktır. (Ön Kayıt sonucunda sistemin verdiği öğrenci numarası ile bankaya ödeme yapılacaktır.)     a) 29 yaşında ve 29 Yaşından büyük (1983 ve daha önce doğanlar) aday öğrencilerin askerlik şubesi başkanlıklarından alacakları askerlik durum belgelerine göre kayıtları yapılacak olup askerliklerinin ertelenmesi mümkün olmadığından kayıtlarının yapılmasına müteakip öğrenimlerine askerlik hizmetini tamamladıktan sonra devam edebileceklerdir. b) 29 yaşından küçük (1984 ve daha sonra doğanlar) aday öğrencilerin askerlik durumu ile ilgili beyanı (dilekçe örneği doldurulması zorunludur) geçerli olacaktır. c)Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği Fakültesi,  Eczacılık Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıracaksanız tam teşekküllü Devlet Hastanesinden kurul raporu getirmeniz gerekmektedir d)Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümüne kayıt yaptıracaksanız akciğer mikrofilmi getirmeniz gerekmektedir.