Birinci Öğretim Okuma Listesi

GENEL KAMU HUKUKU I.ÖĞRETİM ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENCİYE ÖNERİLEN KAYNAKLAR LİSTESİ

1-DERS NOTLARI 
2- TEMEL KAYNAKLAR:

Rukiye Akkaya Kia, Bir Ders Konusu Olarak Devlet, Beta Y,2016.

 İlhan Akın; Kamu Hukuku, Üçdal Y., İstanbul,

 Ayferi Göze; Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Y., İstanbul

 Mehmet Akad-Bihterin Vural Dinçkol, Nihat Bulut,  Genel Kamu Hukuku, Der Y., İstanbul

Cemal Bali Akal(Derleyen); Devlet Kuramı, Dost Y.,  Ankara,

Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Y., Ankara,

Mehmet Ali Ağaoğulları-Levent Köker; İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Y.,Ankara,

Mehmet Ali Ağaoğulları-Levent Köker; Kral Devlet ya da Ölümlü  Tanrı,İmge Y.,Ankara,

Mehmet Ali Ağaoğulları-Levent Köker;Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Y.,Ankara,

Mehmet Ali Ağaoğulları-Filiz Çulha Zabcı-Reyda Ergün; Kral Devletten Ulus Devlete,İmge Y., Ankara,

Alaeddin Şenel; Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Y., Ankara,1995

Murat Sarıca; Siyasi Düşünce Tarihi, Gerçek Y., Ankara,1973

Rukiye Akkaya, Küreselleşme Olgusu Karşısında Ulus Sorunu, Legal Y.,İstanbul, 2004

Rukiye Akkaya Kia, Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk,Beta Y.,İstanbul.

Rukiye Akkaya Kia, "Atina'daki Demokrasiden Orta Çağa Kadının Dünyası ve Kadın Filozoflar", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,2015,Cilt 73, sayı 1.

 

Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, Remzi Y., İstanbul,1989

C.Northcote Parkinson, Siyasal Düşüncenin Evrimi, Remzi Y., İstanbul,1984

Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılap Kitabevi,İstanbul, 2003 

Kıvanç ERTOP, Çetin YETKİN, Siyasal Düşünceler Tarihi, (yalnız antik dönem), İst., 1985

Charles CROZAT, Amme Hukuku Dersleri

Recai Galip OKANDAN, Umumi Amme Hukuku, İst,1976

Recai Galip OKANDAN, Amme Hukukumuzun Ana Hatları,

Muvaffak AKBAY, Umumi Amme Hukuku Dersleri

Yavuz ABADAN, Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri

Gaetano MOSCA, Siyasi Doktrinler Tarihi

Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi, Resmi yay., İst.

George SABİNE, Siyasal Düşünceler Tarihi, 3 cilt

Karl DOEHRING, Genel Devlet Kuramı, İst., 2002

Brian Redhead, Siyasal Düşüncenin Temelleri, İst., 2001

Maurice Cranston, Batı Dünyasında Siyaset Felsefeleri, İst., 2000

Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri,

Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, Cilt I ve II.

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi,

 

3- ÖZGÜN KAYNAKLAR, TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ TEMEL METİNLERDEN SEÇMELER:

Platon, Devlet, Remzi Y., İstanbul,1995

Platon,Yasalar, Kabalcı Y., İstanbul,1998

Platon, Sokrates'in Müdafaası, Sosyal Y.

Aristoteles, Politika, Remzi Y., İstanbul,1993

Machiavelli, Hükümdar, Sosyal Y.,

T.Hobbes, Leviathan,YPK,İstanbul,1993

T.Hobbes, De Cive, İst., 2007

Thomas More, Ütopia, İş Bankası Kültür Y.

Francis Bacon, Yeni Atlantis, Bordo-Siyah Y.,

John Locke, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, Liberte Y.,

Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, İst., 1998

Rousseau, Toplum Sözleşmesi

J.J.Rousseau , İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Say Y.,İstanbul

     Mete TUNÇAY, Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara

 

YARDIMCI KAYNAKLAR VE SERBEST OKUMA LİSTESİ

Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, İst., 1983

William Sahakian, Felsefe Tarihi, İst, 1990

 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul

Alfred WEBER, Felsefe Tarihi

Jostein Gaarder, Sofi'nin Dünyası, İst, 1995

Ahmet Cevizci,Ortaçağ Felsefesi, Asa Y., 2001

Copleston, Hobbes&Locke,İdea Y.

George Thomson, İlk Filozoflar, Çev.Mehmet H.Doğan, Payel Y.

Ernst Bloch, Rönesans Felsefesi, Cem Y.

John Stuart Mill, Hürriyet Üstüne, Liberte Y.,

Pierre  Clastres: Devlete Karşı Toplum, Ayrıntı Y.,İstanbul

Sigmund Freud, "Savaş ve Ölüm Üzerine Düşünceler" adlı makalesi

Nizamülmülk, Siyasetname

Betül Çotuksöken-Saffet Babür; Orta Çağ'da Felsefe,

Emile Zola, Suçluyorum, Çev.Tahsin Yücel, Can Y. 

Aldous Huxley, Yeni Cesur Dünya, İthaki,2002 

George Orwell, Hayvan Çifliği

George Orwell, 1984

Ahmet Hamdi Tanpınar; Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Oguz Atay; Tutunamayanlar

Cervantes; Donkişot

Niyazi Berkes, Turkiye'de Çağdaslasma,

Peter Weiss, Direnmenin Estetigi,

Halide Edip Adıvar, Mor Salkımlı Ev, Fatih Harbiye

Bozkurt Güvenç, Demokrasi, Din ve Devlet, İnsan ve KültürBu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 11.10.2018 16:16:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM