İkinci Öğretim Okuma Listesi

GENEL KAMU HUKUKU DERSİ OKUMA LİSTESİ

KAYNAK KİTAP:

Mehmet Akad/Bihterin Vural Dinçkol/Nihat Bulut,  Genel Kamu Hukuku

 

EK OKUMA LİSTESİ-1:

Cemal Bali AKAL(Derleyen), Devlet Kuramı

Cemal Bali AKAL, İktidarın Üç Yüzü

Cemal Bali AKAL, Hukuk Nedir?

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI/Levent KÖKER, İmparatorluktan Tanrı Devletine

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI/Levent KÖKER, Kral Devlet ya da Ölümlü  Tanrı

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI/Levent KÖKER, Tanrı Devletinden Kral Devlete

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI/Filiz Çulha ZABCI/Reyda ERGÜN, Kral Devletten Ulus Devlete

Alaeddin ŞENEL, Siyasal Düşünceler Tarihi

Murat SARICA, Siyasi Düşünce Tarihi

Rukiye AKKAYA, Küreselleşme Olgusu Karşısında Ulus Sorunu

Rukiye AKKAYA KİA, Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk

Rukiye AKKAYA KİA, Bir Ders Konusu Olarak Devlet

Charles CROZAT, Amme Hukuku Dersleri

Recai Galip OKANDAN, Umumi Amme Hukuku

Recai Galip OKANDAN, Amme Hukukumuzun Anahatları

Muvaffak AKBAY, Umumi Amme Hukuku Dersleri

Yavuz ABADAN, Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri

Gaetano MOSCA, Siyasi Doktrinler Tarihi

George SABINE, Siyasal Düşünceler Tarihi, 3 cilt

Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri

 

EK OKUMA LİSTESİ-2:

Karl POPPER, Açık Toplum ve Düşmanları

C.Northcote PARKINSON, Siyasal Düşüncenin Evrimi

Kıvanç ERTOP/Çetin YETKİN, Siyasal Düşünceler Tarihi, (yalnız antik dönem)

Ernst CASSIRER, Devlet Efsanesi

Brian REDHEAD, Siyasal Düşüncenin Temelleri

Maurice CRANSTON, Batı Dünyasında Siyaset Felsefeleri

Tekin AKILLIOĞLU, İnsan Hakları

Cem EROĞUL, Devlet Nedir?

Will KYMLICKA, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş

Moses I. FINLEY, Antik ve Modern Demokrasi

Wilhelm von HUMBOLDT, Devlet Faaliyetinin Sınırları

 

EK OKUMA LİSTESİ-3:

Bertrand RUSSELL, Batı Felsefesi Tarihi

William SAHAKIAN, Felsefe Tarihi

Macit GÖKBERK, Felsefe Tarihi

Alfred WEBER, Felsefe Tarihi

Ahmet CEVİZCİ, Ortaçağ Felsefesi

Frederick COPLESTON, Hobbes&Locke

George THOMSON, İlk Filozoflar, Çev.Mehmet H.Doğan

Ernst BLOCH, Rönesans Felsefesi

Pierre  CLASTRES: Devlete Karşı Toplum

Sigmund FREUD’un "Savaş ve Ölüm Üzerine Düşünceler" adlı makalesi

Rukiye AKKAYA, Prens Sabahaddin

Betül ÇOTUKSÖKEN/Saffet BABÜR, Orta Çağ'da Felsefe

Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma

Bernard LEWIS, Modern Türkiye’nin Doğuşu

Leslie LIPSON, Demokratik Uygarlık

C. NORTCOTE, Siyasal Düşüncenin Evrimi

Giovanni SARTORİ, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş

Robert DAHL, Demokrasi Üzerine

Robert DAHL, Demokrasi ve Eleştirileri

Eduard ZELLER, Grek Felsefesi Tarihi

Selahattin HİLAV, Diyalektik Düşüncenin Tarihi

 

KLASİK ESERLERİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ:

PLATON, Devlet

PLATON, Yasalar

PLATON, Sokrates'in Müdafaası

PLATON, Protagoras

PLATON, Gorgias

ARİSTOTELES, Politika

CICERO, Devlet Üzerine

CICERO, Yükümlülükler Üzerine

MACHIAVELLI, Hükümdar

T.HOBBES, Leviathan

T.HOBBES, De Cive

Thomas MORE, Ütopia

Francis BACON, Yeni Atlantis

John LOCKE, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup

MONTESQUIEU, Kanunların Ruhu Üzerine

ROUSSEAU, Toplum Sözleşmesi

J.J.ROUSSEAU, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı

J.S.MILL, Hürriyet Üstüne

İbn-i HALDUN, Mukaddime

NİZAMÜLMÜLK, Siyasetname

Mete TUNÇAY, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, 3 cilt antoloji.

 

EDEBİ ESERLER:

Jostein GAARDER, Sofi’nin Dünyası

Emile ZOLA, Suçluyorum

Aldous HUXLEY, Yeni Cesur Dünya

George ORWELL, Hayvan Çifliği

George ORWELL, 1984

Ahmet Hamdi TANPINAR, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Oğuz ATAY, Tutunamayanlar

CERVANTES, Donkişot

  

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 11.10.2018 15:27:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM