Ders Notları

  Hukuk Fakültesi
  Hukuk Fakültesi - Yıllık
  1. SINIF
Ders Kodu Ders Adı
HUK1004 Hukuk Başlangıcı
  2.eğı̇tı̇m.5.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  1.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
HUK1006 Roma Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK1007 Anayasa Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
  7.Hafta
  7.Hafta1
HUK1008 Medeni Hukuk
  5.Hafta-1
  5.Hafta-2
  6.Hafta-1
  6.Hafta-2
HUK1009 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK-SD1 Seçimlik Ders - 1 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD1 ders grubu]
  HUK-SD1
Ders Kodu Ders Adı
HUK1021 Umumi Hukuk Tarihi
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK1022 Evlilik Birliği
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK1023 Hukuk Mesleği ve Etik
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK1025 Turkish Family Law
  5. Hafta
  6.Hafta
SOS1055 Sosyoloji
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK-SD2 Seçimlik Ders - 2 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD2 ders grubu]
  HUK-SD2
Ders Kodu Ders Adı
HUK1088 Hukuk Metodolojisi
  5.Hafta
  6.Hafta
IKT1080 İktisat
  5.Hafta
  6.Hafta
  2. SINIF
Ders Kodu Ders Adı
HUK2001 Borçlar Hukuku Genel Hükümler
  5.Hafta 1
  5.Hafta 2
  6.Hafta 1
  6.Hafta 2
HUK2002 Türk Hukuk Tarihi
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2003 Deniz Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
  Özet
HUK2004 Ceza Hukuku Genel Hükümler
  1. Eğitim - Tek 6.Hafta
  1. Eğitim - Çift/ 2.Eğitim Tek/Çift 5.hafta
  1. Eğitim - Çift / 2.Eğitim Tek/Çift 6.hafta
HUK2005 Genel Kamu Hukuku
  1.ogretim.cift.5.hafta
  1.ogretim.tek.5.hafta
  2.ogretim.cift.5.hafta
  2.ogretim.tek.5.hafta
  1.ogretim.cift.6.hafta
  1.ogretim.tek.6.hafta
  2.ogretim.cift.6.hafta
  2.ogretim.tek.6.hafta
HUK2006 Devletler Umumi Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK-SD3 Seçimlik Ders - 3 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD3 ders grubu]
  HUK-SD3
Ders Kodu Ders Adı
HUK2022 Kriminoloji
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2023 Tebligat Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2024 Avrupa Birliği Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2026 Özgürlükler Hukuku
HUK2028 La Justice Constitutionnelle Comparee
HUK2031 Türk İşaret Dili
SBL2013 Siyaset Bilimi
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK-SD4 Seçimlik Ders - 4 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD4 ders grubu]
  HUK-SD4
Ders Kodu Ders Adı
HUK1084 Sağlık Hukuku
MLY1080 Maliye
  5.Hafta
  6.Hafta
  3. SINIF
Ders Kodu Ders Adı
HUK3001 Eşya Hukuku
  5Hafta
  Muvazaa_1
  6.Hafta
  Muvazaa_2
HUK3002 Borçlar Hukuku Özel Hükümler
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3003 Ticaret Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 5.Hafta Dönemlik
  2.eğitim 5.Hafta Dönemlik
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta Dönemlik
  2.eğitim 6.Hafta Dönemlik
   
HUK3004 İnsan Hakları Hukuku
  HUK312.1.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.5
  HUK312.2.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.5
  HUK3004.1.hafta.5
  HUK3004.2.hafta.5
  HUK312.1.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.6
  HUK312.2.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.6
  HUK3004.1.hafta.6
  HUK3004.2.hafta.6
   
HUK3005 Ceza Hukuku Özel Hükümler
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3006 İdare Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3007 Medeni Usul Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3014 İş Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK-SD5 Seçimlik Ders - 5 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD5 ders grubu]
  HUK-SD5
Ders Kodu Ders Adı
HUK3021 Teminat Hukuku
  5. Hafta
  6.Hafta
HUK3022 Türk Demokrasi Tarihi
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3023 Taşıma Hukuku
  1.e.5.hafta
  2.e.5.hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK3027 İmar ve Şehircilik Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3037 Die Berufung in der Neuen Türkischen Zivilprozessordnung
HUK-SD6 Seçimlik Ders - 6 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD6 ders grubu]
  HUK-SD6
Ders Kodu Ders Adı
HUK3028 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3040 Arabuluculuk
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  4. SINIF
Ders Kodu Ders Adı
HUK4001 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
  HUK4001 5 ve 6.hafta
  HUK404 5 ve 6.hafta
HUK4002 Miras Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4003 Sosyal Güvenlik Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
HUK4004 Devletler Özel Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4005 İcra ve İflas Hukuku
  2.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  1.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
HUK4006 Vergi Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4007 Ceza Muhakemesi Hukuku
  1.Eğitim 6.hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
   
HUK-US Üniversite Seçimlik (Ders 1) [Bu ders HUK-US ders grubu]
  HUK-SD7
Ders Kodu Ders Adı
HUK3029 Tüketici Hukuku
  5.hafta
  6.hafta
HUK3039 Rekabet Hukuku
  5.hafta
  6.Hafta
HUK-SD7 Seçimlik Ders - 7 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD7 ders grubu]
  HUK-US
Ders Kodu Ders Adı
HUK4052 Ticari Ceza Hukuku
HUK4054 Sermaye Piyasası Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK4055 Avukatlık Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4056 Banka Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK4057 Adli Tıp
HUK4058 Comtemporary Issues of International Law in The Case- Law of International Courts and Tribunals
YDI4012 İngilizce Hukuk Dili
  5.Hafta
  6.hafta
HUK402 Kıymetli Evrak 2 (dönemlik)
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK418 Sigorta Hukuku (dönemlik)
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta

HIZLI ERİŞİM