Hukuk Fakültesi Ders Notları

  Hukuk Fakültesi
  Hukuk Fakültesi - Yıllık
  1. SINIF
HUK1004 Hukuk Başlangıcı
  2.eğı̇tı̇m.5.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  1.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  1.Eğitim 16 MART HUKUK BAŞLANGICI
  1.Eğitim 23MARTHUKUK BAŞLANGICI
  1.Eğitim HAKİM
  1.Eğitim HUKUK KURALLARININ YÜRÜRLÜĞÜ
  1.Eğitim HUKUKBAŞLANGICI 10NİSAN
  1.Eğitim HUKUKTA BOŞLUK-HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ
  1.Eğitim HUKUKUN DALLARI
  1.Eğitim İDAREHUKUKU
  1.Eğitim YAPTIRIMLAR
  1.Eğitim YARGILAMA
HUK1006 Roma Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK1007 Anayasa Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
  7.Hafta
  7.Hafta1
  8.Hafta
HUK1008 Medeni Hukuk
  5.Hafta-1
  5.Hafta-2
  6.Hafta-1
  6.Hafta-2
HUK1009 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
  5.Hafta
  6.Hafta
  Dönemlik Vize Sorumluğu (fuller)
  Dönemlik Vize Sorumluğu (hart)
  Dönemlik Vize Sorumluğu (hart-dworkin)
  Dönemlik Vize Sorumluğu (radbruch formülü)
HUK-SD1 Seçimlik Ders - 1 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD1 ders grubu]
HUK1021 Umumi Hukuk Tarihi
  5.Hafta
  6.Hafta
  7.Hafta
  8.Hafta
  9.Hafta
  10.Hafta
  11.Hafta
  12.Hafta
  13.Hafta
  14.Hafta
HUK1022 Evlilik Birliği
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK1023 Hukuk Mesleği ve Etik
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK1025 Turkish Family Law
  5. Hafta
  6.Hafta
  7.Hafta
  8.Hafta
  9.Hafta
  10.Hafta
  11.Hafta
  12.Hafta
   
   
SOS1055 Sosyoloji
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK-SD2 Seçimlik Ders - 2 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD2 ders grubu]
HUK1088 Hukuk Metodolojisi
  5.Hafta
  6.Hafta
IKT1080 İktisat
  5.Hafta
  6.Hafta
İKTS 132 İktisat 2.Eğitim Dönemlik
  2.egitim_1.hafta
  2.egitim_2.hafta
  2.egitim_3.hafta
  2.egitim_4.hafta
  enflasyon mart verileri son
  1.Eğitim. 5.Hafta
  1.Eğitim. 6.Hafta
  1.Eğitim. 7.Hafta
  1.Eğitim. 8.Hafta
  1.Eğitim. 9.Hafta
  1.Eğitim. 10.Hafta
  1.Eğitim. 11.Hafta
  1.Eğitim. 12.Hafta
  1.Eğitim. 13.Hafta
  1.Eğitim. 14.Hafta
  1.Eğitim. 15.Hafta
  2. SINIF
HUK2001 Borçlar Hukuku Genel Hükümler
  5.Hafta 1
  5.Hafta 2
  6.Hafta 1
  6.Hafta 2
HUK2002 Türk Hukuk Tarihi
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2003 Deniz Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
  Özet
  Deniz Hukuku - 7. Hafta
  Deniz Hukuku- 8-9. Hafta
  Deniz Hukuku- 10-11. Hafta
  Deniz Hukuku- 12. Hafta
  Deniz Hukuku- 13. Hafta
  Deniz Hukuku- 14-15. Hafta
HUK2004 Ceza Hukuku Genel Hükümler
  1. Eğitim - Tek 6.Hafta
  1. Eğitim - Çift/ 2.Eğitim Tek/Çift 5.hafta
  1. Eğitim - Çift / 2.Eğitim Tek/Çift 6.hafta
HUK2005 Genel Kamu Hukuku
  1.ogretim.cift.5.hafta
  1.ogretim.tek.5.hafta
  2.ogretim.cift.5.hafta
  2.ogretim.tek.5.hafta
  1.ogretim.cift.6.hafta
  1.ogretim.tek.6.hafta
  2.ogretim.cift.6.hafta
  2.ogretim.tek.6.hafta
  Dönemlik 7.Hafta
  Dönemlik 8.Hafta
  Dönemlik 9.Hafta
  Dönemlik 10.Hafta
  Dönemlik 10.Hafta ek ders notu
  Dönemlik 11.Hafta
  Dönemlik 12.Hafta
  Dönemlik 13.Hafta
   
HUK2006 Devletler Umumi Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
  Devletin Yetkisi-Yargı bağışıklığı (cevaplı) (1)
  Dip. ve Kons. İlişkileri (cevaplı)
  HAKKI_HAKAN_ERKINER_DOKTORA_TEZI_DEVLETI
  Hakki_Hakan_Erkiner_Bildiri_Tam_Metin_Ul
  Hakki_Hakan_Erkiner_Tercume_-_Devletin_U
  Kuv.kul.-Koruma Sor.-İnsancıl H.-Ua Ceza (cevaplı)
  Malcolm Shaw Uluslararası Hukuk
  Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Vatandaşlığın
  Uluslararası İnsancıl Hukukta Güvenli Bölgeler
HUK-SD3 Seçimlik Ders - 3 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD3 ders grubu]
HUK2022 Kriminoloji
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2023 Tebligat Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2024 Avrupa Birliği Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK2026 Özgürlükler Hukuku
HUK2028 La Justice Constitutionnelle Comparee
SBL2013 Siyaset Bilimi
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK-SD4 Seçimlik Ders - 4 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD4 ders grubu]
HUK1084 Sağlık Hukuku
MLY1080 Maliye
  5.Hafta
  6.Hafta
  3. SINIF
HUK3001 Eşya Hukuku
  5Hafta
  Muvazaa_1
  6.Hafta
  Muvazaa_2
HUK3002 Borçlar Hukuku Özel Hükümler
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3003 Ticaret Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 5.Hafta Dönemlik
  2.eğitim 5.Hafta Dönemlik
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta Dönemlik
  2.eğitim 6.Hafta Dönemlik
   
HUK3004 İnsan Hakları Hukuku
  HUK312.1.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.5
  HUK312.2.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.5
  HUK3004.1.hafta.5
  HUK3004.2.hafta.5
  HUK312.1.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.6
  HUK312.2.genel.kamu.2.insan.hakları.hafta.6
  HUK3004.1.hafta.6
  HUK3004.2.hafta.6
   
HUK3005 Ceza Hukuku Özel Hükümler
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3006 İdare Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
  dava dilekçesi örnekleri
  İDARENİN SORUMLULUĞU
  İPTAL DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU
  İSTİNAF kanun yolu-temyiz
  İYUK 17
  İYUK madde 28
  Kamu Malı
  MADDE 5
  madde 26
  Mahkeme kararına ilişkin İYUK maddeleri
  pratik marmara 1
  sorumluluk çözümlü pratikler
   
HUK3007 Medeni Usul Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3014 İş Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK-SD5 Seçimlik Ders - 5 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD5 ders grubu]
HUK3021 Teminat Hukuku
  5. Hafta
  6.Hafta
  7.Hafta
  Taşınmaz rehnine hakim olan ilkeler-Belirlilik ilkesi
  İpoteğin özellikleri
   
   
   
HUK3022 Türk Demokrasi Tarihi
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3023 Taşıma Hukuku
  1.e.5.hafta
  2.e.5.hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK3027 İmar ve Şehircilik Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3037 Die Berufung in der Neuen Türkischen Zivilprozessordnung
HUK-SD6 Seçimlik Ders - 6 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD6 ders grubu]
HUK3028 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK3040 Arabuluculuk
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  4. SINIF
HUK4001 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
  HUK4001 5 ve 6.hafta
  HUK404 5 ve 6.hafta
HUK4002 Miras Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4003 Sosyal Güvenlik Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
HUK4004 Devletler Özel Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4005 İcra ve İflas Hukuku
  2.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  1.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
HUK4006 Vergi Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4007 Ceza Muhakemesi Hukuku
  1.Eğitim 6.hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
   
HUK-US Üniversite Seçimlik (Ders 1) [Bu ders HUK-US ders grubu]
HUK3029 Tüketici Hukuku
  5.hafta
  6.hafta
HUK3039 Rekabet Hukuku
  5.hafta
  6.Hafta
HUK-SD7 Seçimlik Ders - 7 (Ders 1) [Bu ders HUK-SD7 ders grubu]
HUK4052 Ticari Ceza Hukuku
  Bankacılık Sırrının Açıklanması Suçu
  Vergi Suç ve Kabahatlerinin Değerlendirilmesi
  Tefecilik Suçunda Fail ve Tipik Hareket Sorunu
HUK4054 Sermaye Piyasası Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK4055 Avukatlık Hukuku
  5.Hafta
  6.Hafta
HUK4056 Banka Hukuku
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
HUK4057 Adli Tıp
HUK4058 Comtemporary Issues of International Law in The Case- Law of International Courts and Tribunals
YDI4012 İngilizce Hukuk Dili
  5.Hafta
  6.hafta
HUK402 Kıymetli Evrak 2 (dönemlik)
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta
  Çek
HUK418 Sigorta Hukuku (dönemlik)
  1.eğitim 5.Hafta
  2.eğitim 5.Hafta
  1.eğitim 6.Hafta
  2.eğitim 6.Hafta

HIZLI ERİŞİM