Yıllık Bütünleme Sınavı Mezunları

 • Geçici Mezuniyeti Basılanlar (17.09.2019 salı günü dağıtımı planlanmaktadır.)

   

  Öğrenci No
  130115007
  130115008
  130115022
  130115025
  130115032
  130115043
  130115048
  130115052
  130115057
  130115058
  130115062
  130115071
  130115074
  130115078
  130115080
  130115081
  130115083
  130115094
  130115098
  130115103
  130115134
  130115138
  130115159
  130115174
  130115177
  130115178
  130115179
  130115184
  130115187
  130115196
  130115218
  130115223
  130115230
  130115240
  130115242
  130115248
  130115249
  130115253
  130115254
  130115273
  130115280
  130115291
  130115305
  130115313
  130115315
  130115320
  130115335
  130115350
  130115358
  130115360
  130115375
  130115378
  130115379
  130115379
  130115384
  130115392
  130115395
  130115400
  130115402
  130115408
  130115409
  130115509
  130115517
  130115877
  130116822
  130116827
  130116828
  130116854
  230115001
  230115002
  230115005
  230115008
  230115009
  230115010
  230115015
  230115019
  230115025
  230115029
  230115037
  230115052
  230115058
  230115061
  230115064
  230115070
  230115071
  230115086
  230115087
  230115096
  230115112
  230115113
  230115127
  230115141
  230115144
  230115145
  230115153
  230115156
  230115160
  230115161
  230115170
  230115189
  230115194
  230115197
  230115219
  230115227
  230115229
  230115237
  230115239
  230115248
  230115250
  230115261
  230115263
  230115270
  230115275
  230115282
  230115287
  230115288
  230115292
  230115299
  230115301
  230115312
  230115316
  230115321
  230115322
  230115326
  230115330
  230115339
  230115345
  230115349
  230115353
  230115359
  230115369
  230115372
  230115393
  230115394
  230115403
  230115905
  230115906
  230116507
  230116509
  230116826
  230216855
  230216860
   

   

 •  

 • Bütünleme Takvimi (Yıllık) 

 • Amfi Dağılımı Listesi

 
 • Amfi numara aralıklarını dikkatli incelenmesi öğrencinin sınavının yapılacağı amfinin tespiti icin önem arz etmekedir
 • Yıllık Öğrenciler OBYS de sınav tarihlerini 2018-2019 Güz Dönemi seçerek görebilirler (veri girişi hafta içinde yapılacak)

Bütünleme” Sınavı Sonrasında  Mezuniyet İşlemleri İçin Kontrol Etmesi Gerekli Olan Husus Ve  Yapılacak İşlemler

 

1.) Tabi olunan müfredattaki bütün derslerin alınmış ve alınan derslerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

2.) “Alınan” ve “tamamlanan” kredinin 240/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

3.) GANO’nun (genel ağırlıklı not ortalaması) 2,00 veya daha yukarı bir ortalamada olması gerekmektedir.

4.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise ödeme işlemi yapılmalı ve kütüphane ile iletişime geçilerek borcun silindiği teyit edilmelidir.  ödenmeyen kütüphane borcu nedeniyle mezuniyet işlemine sistem izin vermemektedir; Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır.

5.) Herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de ya da mail de belirtilmelidir)

6.) Bütünleme sınavına girebilmek için; final sınavına/sınavlarına girmemiş olmak (Bu durumda herhangi bir mazeret belirtilmesine gerek yoktır. Yani dilekçe ile başvurmaya, sağlık raporu beyan etmeye... gerek olmadan doğrudan bütünleme sınavına girilebilir)  veya final sınavlarına girdikten sonra başarısız olmak gerekir. Not yükseltmek amacıyla (DD ve DC notlu dersler için) bütünleme sınavlarına girilemez.

Harfli başarı notu; FF, FG, FD olan derslerden bütünleme sınavına girilebilir.

  

Yukarıda Yer Alan Hususlar Kontrol Edilip Bu Şartlar Sağlandıktan Sonra

Geçici mezuniyet belgesi talebi için fakültemiz öğrenci işleri bürosuna Bütünleme sınavı sonrası mezun olduğunu dilekçe ile başvurulmalı (dilekçe örneği) veya bu talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir.

 Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

 

İsim                           

 

Soyisim                       

 

Öğrenci numarası       

 

T.C. kimlik numarası 

 

Hangi Sınavda Mezun oldu

 

 

bütünleme sınavı sonrası mezuniyet durumu belirtilmelidir (Örneğin: SİBEL SAĞLAM / 130115999 /  34343434034 / BÜTÜNLEME SINAVI MEZUNU)

Mezuniyet işlemleri tamamlanıp geçici mezuniyet belgesi hazırlananların isimleri fakültemiz resmi internet sayfasında ilan edilecek ayrıca güncel duyuru öğrencilere e.posta olarakta bildirilecektir.

Bu nedenle öğrencilerin bu duyuruyu takibi yeterli olacaktır.


16.09.2019 SAAT 14:00 YAPILACAK TEK DERS SINAVINA GİRECEK YILLIK  ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME:

İlan edilen sınavlar sonucunda tek derse girme hakkı kesinleşenlerin (Bütün sınavları açıklandıktan sonra)

Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna  dilekçe ile başvurulmalı veya bu talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir. Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

İsim                           

 

Soyisim                       

 

Öğrenci numarası       

 

T.C. kimlik numarası 

 

Mezuniyet Durumu     

 

Girilen Tek Ders Sınavı

 

 

Tek ders talebinde bulunan dönemlik öğrencilerin; dilekçeyle başvurmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önem taşımaktadır:

1.) Tek ders sınavına girecek öğrenci bu derse, daha önce kayıtlanmış olması gerekmektedir. Daha önce kayıtlanmamış bir dersin tek ders sınavına girilemez.

2.) Tabi olunan müfredattaki 1 (Bir) ders dışında diğer derslerden başarılı olma şartı söz konusudur. Başarısız olup da sınavına girilmek istenen tek dersin, güz veya bahar dönemi dersi olması tek ders sınavına girme koşulu için engel teşkil etmemektedir.

3.) Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler de GANO’sunu 2,00 veya daha fazla bir değere yükseltmek amacıyla (DD veya DC harfli notlarından herhangi bir dersini) tek ders sınavına girebilir; ancak tek dersten alınacak en yüksek sınav sonucu ile birlikte (AA) GANO’sunun 2,00 veya daha yukarı bir orana yükseltebilme durumu söz konusu olmalı.

4.) Alınan kredinin 240/240 (kredi/ECTS) olması ve tek ders sınav sonucundan sonra da tamamlanan kredinin 240/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

5.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise ödeme işlemi yapılmalı ve kütüphane ile iletişime geçilerek borcun silindiği teyit edilmelidir.  ödenmeyen kütüphane borcu nedeniyle mezuniyet işlemine sistem izin vermemektedir; Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır.

6.) Öğrencinin herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de mailde belirtilmelidir)

7.) Tek ders notları BYS’den takip edilecek olup; notlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından girildikten sonra mezuniyet işlemlerine başlanacak ve geçici mezuniyet belgeleri hazırlananların listesi Fakültemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

8.)  Tek ders dilekçesi aynı zamanda geçici mezuniyet belgesi talep dilekçesi olduğundan ayrı bir dilekçe vermeye gerek yoktur.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TESLİMİ

Geçici Mezuniyet Belgesi Hazır  olan mezunlarımızın hakkında yapılacak duyuru sonrası Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan Geçici Mezuniyet belgelerinin şahsen (Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  veya noter onaylı vekâletname (Vekâlet eden ve vekâlet verenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  ile teslim alınabilir.

YANDAL VE DENKLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Yandal ve denklik lisans tamamlama öğrencileri, alması gereken derslerin tamamını alıp başarı ile tamamladığında bu durumu dilekçe ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail göndererek bildirmelidirler (tek ders sınavına girecek olan var ise tek ders sınav sonucunun ilanından sonra ilişik kesme talebinde bulunmalıdır)

Bildirim sonucunda; yandal öğrencilerinin ilişiğinin kesilip yandal sertifikasının basılması işlemleri başlatılacak olup “yandal sertifikası” hazırlandığında bilgi verilecektir.

Denklik lisans tamamlama öğrencilerinin de ilişiğinin kesilip bu durumun Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi için işlemler başlatılacaktır.

Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

İsim                           

 

Soyisim                       

 

Öğrenci numarası       

 

T.C. kimlik numarası 

 

Mezuniyet Durumu     

 

 Adres : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Selimiye Mh. Tıbbiye Caddesi NO: 38 Haydarpaşa 34668 Üsküdar-İstanbul

_____________________________________________________________________

 (Mezuniyeti Kesinleşmeyen Öğrencilerin Verdikleri Dilekçeler İşleme Alınmayacaktır)

_____________________________________________________________________

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451


Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 22 – (1) Sınavlarda öğrenciler, 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden sekiz gün içerisinde sınav sonuçlarını sayısal olarak ilan eder, sınav kâğıtlarını ve tutanağını ilgili birime teslim eder.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. (3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ancak birim yönetim kurulunun onayı ve birim yöneticisi veya yetkilendireceği yardımcıları gözetiminde ilgili öğrenci işleri bürosunca yapılabilir. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin kesinleştirilmiş harfli başarı notlarını etkilemez.

HIZLI ERİŞİM