Yıllık Müfredat 2019- 2020 Yılı Sınav Takvimi ve Uygulama Esasları

Yıllık Müfredat 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Uygulama Esasları

Hukuk Fakültesi yıllık müfredat için sınavların başarı notuna katkı oranı yarıyıl içi sınavların %40 ve yarıyıl sonu sınavlarının %60 olarak Bağıl Değerlendirme Sistemine (BDS)” göre yapılacaktır.

 

31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Takvimi aşağıda sunulmuştur.

2019- 2020 Eğitim –Öğretim Yıllık Müfredat Sınav Takvimi

Sınavlar Başlangıç Tarih Bitiş Tarih
Yıl Sonu Sınavı 22.06.2020 05.07.2020
Bütünleme Sınavı 13.07.2020 22.07.2020
(Bütünleme) Mazeret Sınavı Başvurusu 13.07.2020 24.07.2020
(Bütünleme ) Mazeret Sınavı 25.07.2020 29.07.2020
Üç Ders Sınavları 05.08.2020 07.08.2020

Yıllık Öğrenciler İçin Üç Ders Sınav Takvimisolaok.gif (23 KB)

Yıllık Öğrenciler İçin Bütünleme Mazeret Sınav Takvimisolaok.gif (23 KB)

Yıllık Öğrenciler İçin Bütünleme Sınav Takvimisolaok.gif (23 KB)

Yıllık Öğrenciler İçin  Yıl Sonu (Final) Sınav Takvimisolaok.gif (23 KB)

Bahar Yarıyılı Ortak Zorunlu Derslerin Yıl/Yarıyıl Sonu Sınavları(Final) Uygulama Yöntemigif-ifade-icon-788.gif (2 KB)

Ek:

1.) Yıllık Eğitim-Öğretim Sistemi Yapan Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Uygulama Esaslarıgif-ifade-icon-788.gif (2 KB)
2.) Öğretim Elemanları İçin Ödev Verme ve Duyuru Yapma Kılavuzugif-ifade-icon-788.gif (2 KB)
3.) Öğrenciler İçin Ödev Yükleme Kılavuzugif-ifade-icon-788.gif (2 KB)
4.) Öğretim Elemanları İçin Ödev Verme, Duyuru Yapma, Ödev Raporu ve Ödevleri İndirme (Video)
5.) Öğrenciler İçin Ödev Yükleme (Video)
6.) Ödev Kağıdı Formatıgif-ifade-icon-788.gif (2 KB)

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TALEBİ VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

2019-2020EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE;

 

“FİNAL YA DA BÜTÜNLEME” SINAVI/SINAVLARI SONRASINDA MEZUNİYETE HAK KAZANANLARIN MEZUNİYET İŞLEMLERİ İÇİN KONTROL ETMESİ GEREKLİ OLAN ALANLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER

(Mezuniyeti Kesinleşmeyen Öğrencilerin Verdikleri Dilekçeler İşleme Alınmayacaktır)

1.) Tabi olunan müfredattaki bütün derslerin alınmış ve alınan derslerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.


2.) “Alınan” ve “tamamlanan” kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir.

(2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)


3.) GANO’nun (genel ağırlıklı not ortalaması) 2,00 veya daha yukarı bir ortalamada olması gerekmektedir.


4.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise; fakültemize başvurmadan önce kütüphane ile iletişime geçilmelidir. Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır.


5.) Herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de ya da mail de belirtilmelidir)

 

YUKARIDA YER ALAN HUSUSLAR KONTROL EDİLİP BU ŞARTLAR SAĞLANDIKTAN SONRA

Geçici mezuniyet belgesi talebi için fakültemiz öğrenci işleri bürosuna dilekçe ile başvurulmalı (dilekçe örneğiveya bu talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir. Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;İsim                             
Soyisim                         
Öğrenci numarası         
T.C. kimlik numarası   
Mezuniyet Durumu       

 

final ya da bütünleme sınavı sonrası mezuniyet durumu belirtilmelidir (Örneğin: SİBEL SAĞLAM / 130113999 /  34343434034 / FİNAL SINAVI MEZUNU)

Mezuniyet işlemleri tamamlanıp geçici mezuniyet belgesi hazırlananların isimleri fakültemiz resmi internet sayfasında ilan edilecek olup sadece bu sayfanın takibi yeterli olacaktır.

ÜÇ DERS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME:

İlan edilen sınavlar sonucunda üç derse girme hakkı kesinleşenlerin (Bütün sınavları açıklandıktan sonra)

 Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna  dilekçe ile başvurulmalı (dilekçe örneğiveya bu talep; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderilmelidir. Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

İsim                             
Soyisim                         
Öğrenci numarası         
T.C. kimlik numarası   
Mezuniyet Durumu       
Girilen Üç ders Sınavı  
Girilen Üç ders Sınavı  
Girilen Üç ders Sınavı  

 

Üç ders talebinde bulunan öğrencilerin; dilekçeyle başvurmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önem taşımaktadır:

1.) Üç ders sınavına girecek öğrenci bu derse, daha önce kayıtlanmış olması gerekmektedir. Daha önce kayıtlanmamış bir dersin Üç ders sınavına girilemez.


2.) Tabi olunan müfredattaki 3 (Üç) ders dışında diğer derslerden başarılı olma şartı söz konusudur. Başarısız olup da sınavına girilmek istenen üç dersin, güz veya bahar dönemi dersi olması Üç ders sınavına girme koşulu için engel teşkil etmemektedir.


3.) Bütün derslerden başarılı olup da GANO’su 2,00 olmayan öğrenciler de GANO’sunu 2,00 veya daha fazla bir değere yükseltmek amacıyla (DD veya DC harfli notlarından herhangi bir dersini) sadece birinin sınavına girebilir; ancak tek dersten alınacak en yüksek sınav sonucu ile birlikte (AA) GANO’sunun 2,00 veya daha yukarı bir orana yükseltebilme durumu söz konusu olmalıdır.


4.) Alınan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması ve Üç ders sınav sonucundan sonra da tamamlanan kredinin 203/240 (kredi/ECTS) olması gerekmektedir. (2008 ve 2009 girişli öğrencilerde bu değer idare hukuku dersinin kredilerinin değişmesinden dolayı 204/241 , 205/ 242… çıkmakta olup mezuniyet için bir engel teşkil etmemektedir.)


5.) Kütüphaneye; ödünç kitap alımından veya başka bir sebepten dolayı borçlanılmış ise; Fakültemize başvurmadan önce kütüphane ile iletişime geçilmelidir. Borç ödendikten sonra fakültemize başvurulmalıdır (dilekçe verilerek ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail atılarak)


6.) Öğrencinin herhangi bir döneme ait harç borcunun olmaması gerekmektedir. (harç borcunun olduğu dönemde ders kayıtlanması yapılmamışsa bu durum dilekçe de mailde belirtilmelidir)


7.) Üç ders notları BYS’den takip edilecek olup; notlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından girildikten sonra mezuniyet işlemlerine başlanacak ve geçici mezuniyet belgeleri hazırlananların listesi Fakültemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

8.)  Üç ders dilekçesi aynı zamanda geçici mezuniyet belgesi talep dilekçesi olduğundan ayrı bir dilekçe vermeye gerek yoktur.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TESLİMİ

Geçici Mezuniyet Belgesi Hazır  olan mezunlarımızın hakkında yapılacak duyuru sonrası Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan Geçici Mezuniyet belgelerinin şahsen (Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  veya noter onaylı vekâletname (Vekâlet eden ve vekâlet verenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi getirilerek)  ile teslim alınabilir.

YANDAL VE DENKLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Yandal ve denklik lisans tamamlama öğrencileri, alması gereken derslerin tamamını alıp başarı ile tamamladığında bu durumu dilekçe ya da hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail göndererek bildirmelidirler (Üç ders sınavına girecek olan var ise Üç ders sınav sonucunun ilanından sonra ilişik kesme talebinde bulunmalıdır)

Bildirim sonucunda; yandal öğrencilerinin ilişiğinin kesilip yandal sertifikasının basılması işlemleri başlatılacak olup “yandal sertifikası” hazırlandığında bilgi verilecektir.

Denklik lisans tamamlama öğrencilerinin de ilişiğinin kesilip bu durumun Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi için işlemler başlatılacaktır.

Dilekçe veya eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

İsim                             
Soyisim                         
Öğrenci numarası         
T.C. kimlik numarası   
Mezuniyet Durumu       
 

 

HIZLI ERİŞİM