+3 Ders

Ders alma esasları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir.

  • Hükmüne  istinaden mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci son yarıyılına ilave aynı yarıla ait en fazla 3 dersi yukarıdaki açıklandığı şekilde alabilir.
  • Yaz Okulu bu sürece dahil olmadığı gibi güz ve bahar yarıyılından ayrı ayrı üçer ders alınmasıda söz konusu değildir.
  • İçinde oldukları yarıyılda alacakları ilave en fazla 3 dersle mezun olabilcek öğrencilerin bu haktan faydalanmak için  ıslak imzalı dilekçeyi yazı işleri bürosana teslim etmeleri gerekmektedir.

+3 DERS (12 DERSE İLAVE OLARAK)

Bir dönemde kayıtlanabilecek maksimum ders sayısı yukarıda da yazıldığı gibi 12'dir.

Fakat Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 18/1 kapsamında,

 

12 derse ilave olarak en fazla +3 ders alınabilmesi için:

 

1. Öğrencinin, mezuniyet aşamasında olması gerekmektedir.

2. Öğrenci, hangi dönemde (güz veya bahar) talepte bulunuyorsa diğer dönemdeki (baharda talepte bulunduğunda güz dönemi dersleri) bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

       Örneğin; bahar döneminde +3 ders alabilmek için güz döneminde (1. 3. 5. ve 7. yarıyıllardaki) yer alan derslerin tamamı alınıp bu derslerden başarılı olunması gerekmektedir.

Yıllık müfredat öğrencilerinde güz ve bahar dönemi ayrımı olmadığı için 15 derse kadar kayıtlandığında, alamadığı başka bir dersin kalmaması gerekmektedir (İstisnası yoktur.)

3. Şart sağlandıktan sonra, 12 derse ilave olarak en fazla 3 ders alındığında öğrenci mezun olabilmelidir. Örneğin; güz veya bahar döneminde 12 derse ilave olarak 1, 2 veya 3 ders alınınca ve bu derslerden başarılı olunca mezun olma ihtimali olmalıdır. Yani mezun olma zorunluluğu söz konusu değildir. Mezun olunmadığında ilave edilen dersler silinmeyecektir.

4. Not yükseltmek amacıyla bu kapsamdan ders alınamaz.

 Bu durumdaki öğrencilerin, 12 dersten fazla ders için dilekçelerini Fakülte Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere ıslak imzalı olarak Fakültemiz Yazı İşleri Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir.

 

Bu dilekçe; ders kaydının kesinleştikten sonra ders ekleme-çıkarma tarihine kadar verilmelidir. (mail yoluyla faks yoluyla gelen dilekçelerle işlem yapılmamaktadır.) posta yoluyla dilekçe gönderildiğinde nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenmelidir.

 

Dilekçeler incelenip sonuçlandırılınca; sonuçlar, Fakültemiz web sayfasında “DUYURULAR” başlığı altında ilan edilecektir. Bu nedenle diğer işlemlerde olduğu gibi bu işlemde de Fakültenin internet sitesinin takip edilmesi yeterlidir.

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 07.01.2019 14:29:03 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM