+3 Ders Kayıtlanma

+3 DERS (12 DERSE İLAVE OLARAK)

Bir dönemde kayıtlanabilecek maksimum ders sayısı yukarıda da yazıldığı gibi 12'dir.

Fakat Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 18/1 kapsamında,

 

Ders alma esasları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir.

  • Hükmüne  istinaden mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci son yıl/yarıyılına ilave aynı yarıla ait en fazla 3 dersi yukarıdaki açıklandığı şekilde alabilir.
  • Dönemlik Öğrencelir için ; Yaz Okulu bu sürece dahil olmadığı gibi güz ve bahar yarıyılından ayrı ayrı üçer ders alınmasıda söz konusu değildir.

12 derse ilave olarak en fazla +3 ders alınabilmesi için: Öğrencinin, mezuniyet aşamasında olması gerekmektedir.


Dönemlik örnek:Öğrenci, hangi dönemde (güz veya bahar) talepte bulunuyorsa diğer dönemdeki bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.(baharda talepte bulunduğunda güz dönemi dersleri olmamalı) Örneğin; güz döneminde +3 ders alabilmek için .bahar döneminde (2-4-6-8 yarıyıllardaki) yer alan derslerin tamamı alınmış ve bu derslerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.Mezun olunmadığında ilave edilen dersler silinmeyecektir.
Yıllık müfredat öğrencilerinde güz ve bahar dönemi ayrımı olmadığı için 15 derse kadar kayıtlandığında, alamadığı başka bir dersin kalmaması gerekmektedir
Mezuniyet aşamasında olan ve +3 ders hakkını kullanmakla beraber ilgili dönemde toplamda  15 ders sınırı içinde kalan öğrenciler bu sınır çerçevesinde yükseltmek için DD ve DC olan dersleri alabilirler.
 

12 dersten fazla ders için Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna  dilekçe ile başvurulabildikleri gibi tercihen taleplerini; hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr e-posta hesabına mail gönderibilirler  eposta talebinde aşağıda yer alan bilgiler belirtilmelidir;

Öğrencinin adı soyadı       

 

Öğrenci numarası       

 

Alınacak +3 Ders Kodu-Adı

 

Alınacak +3 Ders Kodu-Adı

 

Alınacak +3 Ders Kodu-Adıı

 

 
ilgili yıl/yarıyılda 15 üzeri dersi olanlar 12+3 ders kayıtlanma akabinde hiç alınmayan dersler için üç ders sınavı talebinde bulunamaz
 
Öğrenci İşleri e.posta : hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr
Fakülte e.posta : hukuk@marmara.edu.tr 
 
Dilekçe/talep; ders kaydının kesinleştikten sonra ders ekleme-çıkarma tarihine kadar verilmelidir. Dilekçeler incelenip sonuçlandırılınca; öğrencinin obys de derslerine eklenecektir. 
 
 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 30.09.2021 15:34:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM