+3 Ders Kayıtlanma

+3 DERS (12 DERSE İLAVE OLARAK)

Bir dönemde kayıtlanabilecek maksimum ders sayısı yukarıda da yazıldığı gibi 12'dir.

Fakat Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 18/1 kapsamında,

 

Ders alma esasları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir.

  • Hükmüne  istinaden mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci son yıl/yarıyılına ilave aynı yarıla ait en fazla 3 dersi yukarıdaki açıklandığı şekilde alabilir.

  • Yaz Okulu bu sürece dahil olmadığı gibi güz ve bahar yarıyılından ayrı ayrı üçer ders alınmasıda söz konusu değildir.(dönemlikleri kapsar)

  • İçinde oldukları yılda/yarıyılda alacakları ilave en fazla 3 dersle mezun olabilcek öğrencilerin bu haktan faydalanmak için  ıslak imzalı dilekçeyi yazı işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.


12 derse ilave olarak en fazla +3 ders alınabilmesi için: Öğrencinin, mezuniyet aşamasında olması gerekmektedir.

Dönemlik örnek:

Öğrenci, hangi dönemde (güz veya bahar) talepte bulunuyorsa diğer dönemdeki bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.(baharda talepte bulunduğunda güz dönemi dersleri olmamalı)

Örneğin; güz döneminde +3 ders alabilmek için .bahar döneminde (2-4-6-8 yarıyıllardaki) yer alan derslerin tamamı alınmış ve bu derslerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

Mezun olunmadığında ilave edilen dersler silinmeyecektir.

Yıllık müfredat öğrencilerinde güz ve bahar dönemi ayrımı olmadığı için 15 derse kadar kayıtlandığında, alamadığı başka bir dersin kalmaması gerekmektedir

Mezuniyet aşamasında olan ve +3 ders hakkını kullanmakla beraber ilgili dönemde toplamda  15 ders sınırı içinde kalan öğrenciler bu sınır çerçevesinde yükseltmek için DD ve DC olan dersleri alabilirler

 Bu durumdaki öğrencilerin, 12 dersten fazla ders için dilekçelerini Fakülte Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere ıslak imzalı olarak Fakültemiz Yazı İşleri Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. dilekçe veya epostada alınacak derslerin belirtilmesi yetelidir

(talepler eposta ile fakültemiz aşağıda belirtilen eposta hesaplarına gönderilebilir)


ilgili yıl/yarıyılda 15 üzeri dersi olanlar 12+3 ders kayıtlanma akabinde hiç alınmayan dersler için üç ders sınavı talebinde bulunamaz

Öğrenci İşleri e.posta : hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr

         Fakülte e.posta : hukuk@marmara.edu.tr

 

Dilekçe/talep; ders kaydının kesinleştikten sonra ders ekleme-çıkarma tarihine kadar verilmelidir.

Dilekçeler incelenip sonuçlandırılınca; öğrencinin obys de derslerine eklenecektir.

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 16.10.2020 13:08:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM