Mazeret Sınavı Dilekçesi

  1. Mazeret Sınavı Dilekçesi

  2. Mazeret Sınavı Dilekçesinin Son Verilme Tarihleri 

  3. Yıllık Güz Vize (Arasınav) Takvimi  

Vize Sınavını tamamlayan ve sınav kağıdını teslim eden öğrenci mazeret sınavına başvuramaz.

Vize sınavı sırasında rahatsızlanan ve sınavı tamamlayamadan çıkan öğrenci bunu sınav günü dilekçe ile belirtmeli ve yazı işlerine dilekçesini teslim etmeli daha sonra mazeret sınavına raporu ile başvurmalıdır.

Vize Sınavına giren ve notu açıklanan öğrenci durumunu bildirmeden talep ettiği vize mazeret sınavı geçersiz sayılır ve vize notu geçerlidir.


1.) Microsoft Excel formatında hazırlanmış mazeret dilekçesinin beyaz dolgu renkli olan kısımları (imza kısmı doldurulmayacaktır) bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

--Ders adı başlığı altındaki alan hücre bazında açılan kutu tanımlanmış olup buradan mazeret sınav talebinde bulunan ders seçilecektir (Derse ve bu dersin vize sınavına ait bilgiler otomatik olarak gelecektir)

--Rapor bir günlük ise ”rapor başlangıç tarihi” raporun başladığı gün olmalı, rapor süresi de girildikten sonra ”rapor bitiş tarihi” otomatik gelmektedir (Raporlu olunan son günün tarihi gelmektedir)

--Excel ortamında doldurulan form, bilgisayara kaydedildikten sonra mail sadece excel dosyası mail olarak gönderilmelidir.
   Sağlık raporu ya da diğer belgeler mail ile gönderilmeyecektir. Sadece excel dosyası mail olarak gönderilecektir.
   Ayrıca; doldurulan excel dosyasının da çıktısı alınıp imza kısmına imza atılarak ve tarih kısmı doldurularak (dilekçenin verildiği tarih)  mazerete dayanak teşkil eden belge ile birlikte öğrenci işleri bürosuna teslim edilmelidir.

--Rapor bir ya da birkaç günü kapsıyor ve o günlerde hiçbir sınava girilmemişse açıklama kısmına; yukarıdaki dersten/derslerden mazeret sınavına girmeyi arz ederim yazılması yeterlidir.

2.) Bir günde birden fazla sınav var ise ve ilk sınava girildikten sonra herhangi bir mazeret hâli meydana gelmiş ise sağlık raporunda saat yer almalıdır ki ilk girilen sınav geçersiz sayılmasın. 

3.) Bir günde birden fazla sınav var ve sınava girilmemişse mazerete esas teşkil edecek sağlık raporu, belge… bu sınavların tamamını kapsıyorsa tek bir dilekçe  doldurulabilir.

4.) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kurum veya kuruluşlarından aldığı bir raporla belgelendirmesi gerekmektedir.

5.) Mazeret dilekçelerinin ve dayanak belgenin öğrenci işleri bürosuna en son hangi tarihte verileceği de bu duyuruda yer almakta olup mevzuat hükmüne göre; vize sınavını izleyen beş iş günü (hafta sonu ve resmi tatiller iş günü değildir) içinde verilmelidir.

6.) Sağlık raporu olmadan; örneğin yandal veya çift anadal programına kayıtlı öğrenci olup sınav çakışması söz konusu ise onaylı transkript, onaylı sınav programını 1. Maddedeki şekliyle doldurulan dilekçenin ekine konulara teslim edilmelidir. Sınavın çakışması iki sınavında aynı saatte olması anlamı taşımamaktadır, her iki sınava da yetişemeyecek bir aralıkta olmasıdır.

 7.) Bilgisayar ortamında doldurulan dilekçenin excel formatında (pdf.odf.jpeg dosya türüne çevrilmemelidir)   hukuk.basvuru@marmara.edu.tr  e.posta hesabına gönderilmesi gerekir.


8.) Doldurulan form yukarıda belirtilen epostaya ek olarak gönderilmesi ONEDRİVE veya GOOGLE DRİVE eki olarak gönderilmemesi bu durumlarda dosya alınamakta veya alımı için gereksiz süre kaybı meydana gelmektedir.

9.) kişisel e-posta adresinden mail gönderilmesi iletişimin sağlıklı olması açısından çok önemlidir.

10.) Mazeret dilekçesinin teslim edilmesi; dilekçenin mail olarak gönderilip; dilekçenin çıktısı ve mazeret belgesinin ibraz edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle sadece mailin gönderilmesi yeterli değildir.

11.) Posta ile gönderimlerde başvuru tarihi; dilekçe ve mazeret belgesinin; Fakültemize ulaştığı tarihtir.

12.) Mazeret sınav tarih aralığı akademik takvimde mevcut olup ayrıntılı sınav takvimi ve mazeret sınavı başvuru sonuçları; Fakültemiz resmi internet sitesindeki duyurular başlığı altında duyurulacaktır. 

13.) Ara sınavların mazereti yapılır.

14.) Yıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. / Mazeret sınavının telafisi yapılmaz." 

15.) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Çift anadal,yandal programlarından yararlanan öğrenciler de bu kapsam içerisinde dahil edilir ve bu öğrencilere ikiden fazla derslerinin çakışması halinde mazeret sınavına girme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

 
 

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 14.01.2020 17:54:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM