Sık Sorulan Sorular

UZEM

1700120488 İlgi yazı ile UZEM derslerinin sınavlarının vize-final-bütünleme şeklinde yapılmasına dair

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 19.01.2017 tarihli ve 2017/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile

Yıllık eğitim-öğretime geçen fakültelerden (Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri) UZEM tarafından yürütülen

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil (İngilizce) ortak derslerinin

Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20.Maddesi’ne uygun olarak

bir ara sınav,

final

ve bütünleme olarak yapılmasına, karışıklığa ve farklılığa sebep olmaması için yıllık eğitim öğretime geçen tüm birimlerde uygulanmasının gerekli olduğuna,

Bu kararın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren yürürlüğe konulmasa karar verilmiştir.
HIZLI ERİŞİM