Sık Sorulan Sorular

ÖSYM Yolu İle Kayıt

Aynı anda iki örgün lisans ya da iki örgün önlisans bölümünde okunamaz.

Fakat biri lisans, biri önlisans iki bölüm okunabilir.

Biri uzaktan ya da açık, biri örgün olursa da olur.

2.ÜNİVERSİTE İÇİN TIKLAYINIZ

Yani sonuç olarak aynı anda örgün iki lisans ya da aynı anda örgün iki önlisans okunamaz. 

 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.  ( 2017 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 8.sayfa ve Marmara Üniversitesi İlk Kayıt Klavuzu 15 sayfa

 

 Yukarıdaki açıklamalara istinaden aynı anda örgünde lisans ve önlisans eğitimi alınabilir

 

 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar ın 10 madde 3.fıkrası uyarınca

 

(3)    Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

 

 

e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmış olan adayların  Üniversitemize herhangi bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.

 

e-Kayıt uygulaması;

adayların Üniversiteye gelmeden internet üzerinden kayıt yaptırmalarına imkân sağlayan bir uygulamadır.

Bu uygulama ile adaylarımız sıra beklemeden ve herhangi bir belge teslimi yapmadan kayıt işlemlerini bulundukları yerden yapabilirler.

Bu uygulama kayıtlanma sürecini kolaylaştıracağından adayların kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapması önerilir.

e-Kayıt için e-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak adaylar PTT şubelerinden temin ettikleri e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak tüm programlar için kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken programa yerleşen adaylar, ücreti yatırmadan e-kayıt işlemini gerçekleştirse dahi öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 
 
Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların
kayıtlarını yaptırabilmeleri için Marmara Üniversitesinin aradığı tüm koşulları sağlamaları gerekmektedir.
 
Bir adayın ÖSYS Sonuç Belgesinde bir programın/bölümün kazandığının yazılmış olması bu adaya,  ilgili programa/bölüme öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.  
 
İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları,
vekâletname ile (noterden alınacak belge) kayıt yaptırabilirler.
Posta yolu ile kayıt yapılmaz.

 ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir.

Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

1.ADIM:  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın oidb.marmara.edu.tr web adresine giriş yaparak yeni kayıt duyurusu üzerinden ön kayıt yapmanız gerekmektedir.

Ön Kayıt sonucunda sistem öğreniminiz süresince kullanabileceğiniz öğrenci numarasını verecektir.  

2.ADIM: Kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlayarak, ilan edilen kayıt gününde kayıt merkezine şahsen getirerek müracaat etmeniz gerekmektedir.  

Kayıt için gerekli evraklar

ÖSYS sonucunun internet çıktısı

Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez).

Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş iseniz alanınız diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunuzu gösterir resmi belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.

Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi)

6 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).

Öğrenim harcı yatırma işleminiz:  

1.öğretim programına yerleştirildiyseniz.

2.İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleştirildiyseniz.

29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden birinci öğretim programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcı alınmayacaktır.

İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Programlarına yerleşen aday öğrencilerden öğrenim harcını ödendiğine dair banka dekontu alınacaktır. (Ön Kayıt sonucunda sistemin verdiği öğrenci numarası ile bankaya ödeme yapılacaktır.)

a) 29 yaşında ve 29 Yaşından büyük (1983 ve daha önce doğanlar) aday öğrencilerin askerlik şubesi başkanlıklarından alacakları askerlik durum belgelerine göre kayıtları yapılacak olup askerliklerinin ertelenmesi mümkün olmadığından kayıtlarının yapılmasına müteakip öğrenimlerine askerlik hizmetini tamamladıktan sonra devam edebileceklerdir.

b) 29 yaşından küçük (1984 ve daha sonra doğanlar) aday öğrencilerin askerlik durumu ile ilgili beyanı (dilekçe örneği doldurulması zorunludur) geçerli olacaktır.

 

HIZLI ERİŞİM