Sık Sorulan Sorular

ÇAP (Çift Anadal Programı)

Fakültemiz öğrenci işlerine uğrayarak ÖBYS sisteminde

Öğrenci bilgi girişi menusünde

Çift Anadal/ Yandal menüsüne tıklayarak

Fakültemizde hangi eğitim türü , hangi programa  kaydoldu iseniz seçim yapılıp 

Müfredat seçimi yapılmalıdır.

Sonrasında danışman ataması yapılarak ders seçimi işlemleri yapılabilir.

Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez.


Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.


Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.

Öğrenciler,
istekleri halinde Üniversite bünyesinde bulunan fakülte veya yüksekokullarda başka bir lisans öğrenimini başarı ile takip ederek ikinci bir lisans diploması alabilirler.
 
Bununla ilgili hususlar Senato tarafından kabul edilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi ile belirlenir.
 
Çift anadal programları
farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi,
 
aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları arasında da yürütülebilir.
İkinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri;
programları yürüten birimlerin ve
birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Anadal programının en erken üçüncü,
en geç beşinci yarıyılının başında olmak,
 
Çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olmak (üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz),
GANO’sunun en az 3,00 olması (üst yarıyıllardan alınmış dersler de GANO’ya dahil edilir),
 
 
 
Yabancı uyruklu öğrenciler de ÇAP’dan yararlanabilirler.

İkinci öğretim çift anadal programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilgili diploma programının öğrenim ücretini öderler.

HIZLI ERİŞİM