Sık Sorulan Sorular

YAP (Yandal Programı)

Fakültemiz öğrenci işlerine uğrayarak ÖBYS sisteminde

Öğrenci bilgi girişi menusünde

Çift Anadal/ Yandal menüsüne tıklayarak

Fakültemizde hangi eğitim türü , hangi programa  kaydoldu iseniz seçim yapılıp 

Müfredat seçimi yapılmalıdır.

Sonrasında danışman ataması yapılarak ders seçimi işlemleri yapılabilir.

Yandal programları
 
lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin,
 
aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır.  
 
Yandal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi,
 
aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir.
 
Yandal programlarının ders/uygulama içerikleri ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.  
 
Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır
Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
 
Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği,
 
öğrenciyi istihdam eden kurum tarafından belirlenir.
Anadal programının en erken üçüncü,
en geç altıncı yarıyılının başında olmak.
 
Yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olmak (üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz),  
 
GANO’sunun en az 2,75 olması (üst yarıyıllardan alınmış dersler de GANO’ya dahil edilir),
 
 
Çift Anadal (ÇAP) Programı’nda ikinci bir lisans diploması alınabilmektedir.
 
Yandal (YAP) Programı ise; sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır.
Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yandal programlarına katılamaz.
Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez.
 
Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir.
 
Sertifikalarda öğrencinin anadal program adı ayrıca belirtilir.
 
Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. 

HIZLI ERİŞİM