Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Yaz Okulu *

ÖBYS de eğitim sürem 4.Sınıf 8.Yarıyıl olarak görünmekte. Gano yetersizliğinden sınamalı öğrenci olduğumdan 4. sınıf bahar döneminden ders alamadım Yaz Okulundan 4 sınıf bahar döneminden alabilirmiyim? *

Kayıt dondurma işlemleri eğitim yılından sayılmadığından

Aktif eğitim gördüğü dönemlerde 8. yarıyıla ve 4.yılına ulaşmış öğrenciler dilediği dönemden yaz okulunda ders alabilir

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi ‘nin 9.maddesinin 3.fıkrası “Mezun olabilmesi için beş dersi kalan öğrenciler yaz okulunda bu derslerin tamamını alabilir.” Yine aynı maddenin 10.fıkrasında “Bir öğrenci, azami öğrenim süresi boyunca en fazla dört dersi başka üniversiteden alabilir.” ibaresi bulunmaktadır. Söz konusu madde doğrultusunda yaz okulunda başka üniversiteden ders alacak olan öğrencilerimizden mezun olabileceklerin de beş ders alabilmelerinin mümkün olup olmadığı *

Üniversitemiz yaz okulu yönergesinin 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince mezun olabilmesi için beş dersi kalan öğrenciler bu derslerin  tamamını bağlı bulunduğu birimde  yaz okulu açılması durumunda alabilirler.

Ancak beşinci dersi alabilmeleri için dilekçe ile birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


Başka üniversiteden yaz okulu alan öğrencilerin durumu aynı yönergenin 10. fıkrasında düzenlenen sınırlamaya tabidir

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00 veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir mi? (Örneğin; bahar dönemi sonunda sınamalı olmayan ve GANO’su 3,00 veya daha yukarıda olmayan 2. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin, yaz okulunda 3. sınıfın güz dönemindeki herhangi bir derse kayıtlanması mümkün müdür?) *

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir, 20.06.2017 tarihinden itibaren öğrencinin  sınıf durumu bir sonraki yıla dönüştürüldügünden ders alabilmesi mümkün olacaktır. (örnek tarih 2016-2017 eğitim yılı sonu için verilmiştir)

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı olan bir öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) herhangi bir derse kayıtlanabilir mi? (Örneğin; bahar döneminde sınamalı olan 2. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin, yaz okulunda 3. sınıfın güz dönemindeki herhangi bir derse kayıtlanması mümkün müdür?) *

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı olan bir öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilkdönemindeki (Güz Dönemi) dersi alamaz. Yaz okulunda  ders alınabilmesi  için, Bahar döneminin sonunda  sınamalı öğrenci olmayan durumunda  olması gerekir.

Yaz okulunda açılmayan bir dersi başka bir üniversiteden alabilirmiyim ? *

  Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin üniversitemizde açılmamış olması ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanması gerekmektedir.  

Yaz okulunda Bölüm/Programımda ve Fakülte/Yüksekokulumda açılmayan bir dersi başka bir birimden alabilirmiyim ? *

  Farklı birimlerden ya da bölümlerden ders alacak öğrenciler bağlı bulundukları Fakülteye/ Yüksekokula dilekçe vererek, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ders alacağı Fakülteye/Yüksekokula başvuracaklardır. Buna göre çıkacak olan kararlara göre ders alınıp alınamayacağı kesinleşmektedir.