Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Yaz Okulu *

Yaz okulu sonrası tek ders sınavına girebilmek için sınava gireceğimiz dersi yaz okulunda almak gerekirmi? *

Yaz okulu sonrası tek ders sınavına girebilmek için

Sınava girilecek Dersin  Yaz okulunda alınması gerekmez

Yaz okulundan Alınan diğer derslerin tamamlanması sonrasında

mezun olmak için kalan tek dersin fakültemizden alınmış ve

dersten kalınması yeterlidir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

(Senato:10.05.2017 tarih / 2017/356-2, 12.10.2016 tarih / 2017/351-10)

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

 

Yazokulu sonrası yapılan yaz okulu tek ders sınavında başarısız oldum ne yapmalıyım? * *

Öğrenci güz yarıyılına harç ödeyerek kayıtlanabilir

yada

bundan sonraki tüm tek ders sınavları için dersin ait olduğu dönemin harcını ödemesi gerekir

Yaz Okulunda ders almadım Yaz Okulu sonrası Tek Ders Sınavına Girebilir miyim? *

Yaz okulu ayrı bir dönemdir ve yönetmeliği farklıdır.

Yaz okulu tek ders sınavından faydalanabilmek için öğrencinin yaz okulunda herhangi bir dersi almış olması gerekmektedir.

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

(Senato:10.05.2017 tarih / 2017/356-2, 12.10.2016 tarih / 2017/351-10)

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

 Tek ders sınavı

  MADDE 27

 (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

 (2)    Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

 (3)   Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belir lenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

ÖBYS de eğitim sürem 4.Sınıf 8.Yarıyıl olarak görünmekte. Gano yetersizliğinden sınamalı öğrenci olduğumdan 4. sınıf bahar döneminden ders alamadım Yaz Okulundan 4 sınıf bahar döneminden alabilirmiyim? *

Kayıt dondurma işlemleri eğitim yılından sayılmadığından

Aktif eğitim gördüğü dönemlerde 8. yarıyıla ve 4.yılına ulaşmış öğrenciler dilediği dönemden yaz okulunda ders alabilir

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi ‘nin 9.maddesinin 3.fıkrası “Mezun olabilmesi için beş dersi kalan öğrenciler yaz okulunda bu derslerin tamamını alabilir.” Yine aynı maddenin 10.fıkrasında “Bir öğrenci, azami öğrenim süresi boyunca en fazla dört dersi başka üniversiteden alabilir.” ibaresi bulunmaktadır. Söz konusu madde doğrultusunda yaz okulunda başka üniversiteden ders alacak olan öğrencilerimizden mezun olabileceklerin de beş ders alabilmelerinin mümkün olup olmadığı *

Üniversitemiz yaz okulu yönergesinin 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince mezun olabilmesi için beş dersi kalan öğrenciler bu derslerin  tamamını bağlı bulunduğu birimde  yaz okulu açılması durumunda alabilirler.

Ancak beşinci dersi alabilmeleri için dilekçe ile birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başka üniversiteden yaz okulu alan öğrencilerin durumu aynı yönergenin 10. fıkrasında düzenlenen sınırlamaya tabidir


Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi ‘nin 9.maddesinin 3.fıkrası hakkında

24.05.2017 tarih ve 1700154226 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş.

30.05.2017 tarih ve 1700158989 sayılı cevabi yazdıda

 

 Başka üniversiteden yaz okulu alan öğrencilerin durumu aynı yönergenin 10.fıkrasında düzenlenen sınırlamaya tabi olduğu belirtilmiştir.


Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00 veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir mi? (Örneğin; bahar dönemi sonunda sınamalı olmayan ve GANO’su 3,00 veya daha yukarıda olmayan 2. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin, yaz okulunda 3. sınıfın güz dönemindeki herhangi bir derse kayıtlanması mümkün müdür?) *

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir, 20.06.2017 tarihinden itibaren öğrencinin  sınıf durumu bir sonraki yıla dönüştürüldügünden ders alabilmesi mümkün olacaktır. (örnek tarih 2016-2017 eğitim yılı sonu için verilmiştir)

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı olan bir öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) herhangi bir derse kayıtlanabilir mi? (Örneğin; bahar döneminde sınamalı olan 2. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin, yaz okulunda 3. sınıfın güz dönemindeki herhangi bir derse kayıtlanması mümkün müdür?) *

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı olan bir öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilkdönemindeki (Güz Dönemi) dersi alamaz. Yaz okulunda  ders alınabilmesi  için, Bahar döneminin sonunda  sınamalı öğrenci olmayan durumunda  olması gerekir.

Yaz okulunda açılmayan bir dersi başka bir üniversiteden alabilirmiyim ? *

  Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin üniversitemizde açılmamış olması ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanması gerekmektedir.  

Yaz okulunda Bölüm/Programımda ve Fakülte/Yüksekokulumda açılmayan bir dersi başka bir birimden alabilirmiyim ? *

  Farklı birimlerden ya da bölümlerden ders alacak öğrenciler bağlı bulundukları Fakülteye/ Yüksekokula dilekçe vererek, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ders alacağı Fakülteye/Yüksekokula başvuracaklardır. Buna göre çıkacak olan kararlara göre ders alınıp alınamayacağı kesinleşmektedir.