Dersler

ÖNLİSANS:

Devlet Teşkilatı Ve Bakanlık Teşkilatı Yapısı

İdare Hukuku

İdari Yargılama Hukuku

Kamu Personeli Mevzuatı

LİSANS:

Hukuk Başlangıcı

İdare Hukuku

İmar ve Şehircilik Hukuku

YÜKSEK LİSANS:

Amme Alacaklarının Tahsili

İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Sorumluluğu

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

İdari Yargılama Usulünün Genel Esasları

İhale Hukukunun Genel Esasları

Kamu Hizmeti Teorisi

Sağlık Hizmeti Teorisi

Sağlık Hizmetinin Sunulması

Sürdürülebilir Kalkınma Hukuku

DOKTORA:

İdare Hukukunun Güncel Meseleleri

İdari İşlem Teorisi

İdari Usuller

Kamu Mallarından Özel Yararlanma

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Güncel Sorunlar

Yerel Yönetimler

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 15.06.2020 14:45:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM