Merkezi Yerleştirme Puanıyla Geçiş

 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Geçiş

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından aşağıda yer alan usul ve esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

 

1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

2) 2014-2015 eğitim öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanabileceklerdir. Bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılacaktır. (İntibaklar sonrasında yarı/yıl kaybı yaşanabilir.)

3) Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar yıllık kontenjan ayrılacaktır.

4) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanları dikkate alınacaktır.

5) Ayrıca bir kontenjan ilanı yapılmayacaktır. Başvurular her yıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılacaktır. Ayrıca Bahar döneminde başvuru alınmayacaktır.

6) Her eğitim-öğretim dönemi için 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Başvuruların değerlendirmesi işlemleri Eylül ayının 5’ine kadar yapılacaktır. Adayların kesin kayıtlarıda Eylül ayı sonuna kadar bitirilecektir.(İlgili tarihler ilanda belirtilir.)

7) Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak olup, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

8) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinim Ön Lisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.(DGS başvuru kontrolü tüm başvurular alındıktan sonra yapılacaktır.)

9) Yükseköğretim  kurumlarındaki M.T.O.K Programlarının sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri programlar için başvuru yapabileceklerine dikkat edilmelidir.

10) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınacaktır.

11) Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, adayların bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

12) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacak olup başvuru alınmayacaktır.

13) Yerleştirildiği diploma programından tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekecektir (ara sınıflar hariç, ara sınıflara başvuru yapan adaylar başarısız olmaları durumunda geçiş yapamayacaklardır.)

14) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır.

15) Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir.

16) Yukarıda yer alan hususlar 2014-2015  eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 29.02.2024 14:05:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM