İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi

 

İçindekiler

 

Preface.........................................................................................................XI

 

Conference Program, CVs and Absracts ......................................................XIII

 

On Public Interest in International Investment Agreements .......................... 1

Prof. Dr. Qinglin ZHANG

 

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler....... 35

Prof. Dr. Lerzan YILMAZ

 

Çin‐Türk Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması................... 55

Doç. Dr. İlhan YILMAZ

 

Work Permits of Foreigners in Turkey and China ......................................... 67

Asst. Prof. Dr. Mustafa ERKAN 

 

Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Suç ve Kabahatlere İlişkin  Genel Prensipler.......................................................................................... 85

Doç. Dr. A. Caner YENİDÜNYA 

 

Legal Reforms in The Aftermath of the Financial Crisis: Opportunities  and Challenges for Emerging Market Economies ......................................... 97

Dr. Nusret ÇETİN

 

Çin ve Türk Ticari İlişkilerinde Tahkim........................................................ 119

Prof. Dr. Ziya AKINCI

 

The Culture of the International Arbitration of Turkey............................... 133

Rayhan ASAT 

 

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Türk Vatandaşlık Kanunu ve Çin  Vatandaşlık Kanunu................................................................................... 141

Doç. Dr. Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU

 

VIII Milletlerarası ÖzelHukuk’ta Tescil Edilmiş HayatOrtaklığı Kurumu: Almanya’da Tescil Edilmiş Hayat Ortaklığının Kurulması ve İptali............... 155

Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM 

 

Türk Satım Hukukunda Yeni Bir Dönem: Viyana Satım Antlaşması’nın  Milletlerarası Satım Sözleşmelerine Etkisi ................................................. 169

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Derya 

 

TARMAN LL.M. The Significance of Modernization of Legislation on PIL in China ............... 187

Prof. Dr. Umar MAHMOD

 

Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin  Düzenlemeler............................................................................................ 195

Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL

 

History and the Latest Development of Choice of Law on Contracts in  China......................................................................................................... 217

Assoc. Prof. QING‐SONG Wang

 

Gemi Alacaklısı Hakkına Uygulanacak Hukuk Sorunu The Problem of  Maritime Lien in Conflict of Law ................................................................. 225

Arş. Gör. Zeynep ÖZGENÇ

 

China’s National Security Review System for Foreign M&As Has Been  Unveiled ................................................................................................... 253

Prof. Dr. Han LONG 

 

The Stargate of Foreign Investors: M&A Transactions in Turkey ................ 267

Arş. Gör. Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin  Karşılaştırılması......................................................................................... 275

Yrd. Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN

 

Settling International Disputes China’s Experiences and Practices ............. 297

Prof. Dr. Lie DENG

 

Çin Mahkemelerinden Verilen Hukuk Davalarına İlişkin Mahkeme  Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi.............................................. 303

Yrd. Doç. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA

 

IX Judicial Intervention andAssistance of Courtin International Arbitration in Turkey and China................................................................. 313

Yrd. Doç. Dr. Burak HUYSAL

 

Fast‐Track Arbitration ‐ Should it be Encouraged in International  Commercial Disputes?............................................................................... 321

Av. Fatih SERBEST

 

Akreditif İlişkisinde UTO Kurallarının (UCP 600) Bankalar Arası İlişkiye  Etkisi ......................................................................................................... 347

Prof. Dr. Sibel ÖZEL

 

Uluslararası Ticarette Elektronik Ödeme Araçlarının Gelişimi .................... 355

Yrd. Doç. Dr. Oğuz CANER

 

Facilitating International Trade Between Turkey and China by  International Payments Via Electronic Funds Transfer: Problems and  Possible Solutions under the UNCITRAL Model Law on International  Credit Transfers......................................................................................... 365

Burcu YÜKSEL 

 

The Energy Charter Treaty and Dispute Settlement of Transnational  Energy Pipelines  A Chinese Perspective..................................................... 395

Prof. Dr. Yang ZEWEI

 

DTÖ Uyuşmazlık Çözüm Sisteminde Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye  ve Çin Örneği............................................................................................. 409

Yrd. Doç. Dr. Meltem SARIBEYOĞLU

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Suçu ................................... 421

Dr. Yavuz ERDOĞAN 

 

Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Gümrüklerde El Koymadan Kaynaklanan  Tazminat Talepleri..................................................................................... 463

Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER

 

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu  (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556  Sayılı KHK 61/A,I) ...................................................................................... 485

Dr. Fatih BİRTEK


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:28:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM