Üç Ders Sınavı

Üç ders sınavına başvurulan her ders için ayrı ayrı Form doldurulmalıdır.FAKÜLTEMİZDE ÜÇ DERS SINAVI YAPILMAKTADIR

Dönemlikler için

Güz Sonu 3 Ders Sınavı

Bahar Sonu 3 Ders Sınavı

Yazokulu sonrası 3 Ders Sınavı


Yıllık için

Dönem Sonu 3 Ders Sınavı olarak uygulanmaktadır


MEZUNİYET AŞAMASINA GELMİŞ VE GERİYE ÜÇ VE DAHA AZ KALAN ÖĞERNCİLERİN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI İNCELEMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.


 • M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 •  

  Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı

  MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912

   (1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

   (2) Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

   (3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

   (4) Değişiklik : Resmi Gazete 27.10.2023 – 32352 Üç ders sınavına (UC); azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan veya müfredatını başarı ile tamamlayan ancak mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde katılabilir.

  Başarısız olmaları halinde öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir.

  Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur.

  Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmaz.

   Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

  En fazla üç dersten başarısız olan, müfredatını başarı ile tamamlayan ve mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan veya başarısız olunan ders ile birlikte GANO yükseltmek isteyen öğrenciler, toplam üç ders ile sınırlı kalmak şartıyla üç ders sınavına girebilir.

  Öğrenciler, mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.

   Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki tek ders sınav hakkından yararlanamaz.”

 

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 29.02.2024 14:55:31 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM