Sık Sorulan Sorular

Tek Ders Sınavı

Evet ödemesi gerekiyor.

  • ÖRNEK: Güz döneminde dersi olmayan öğrenci Ticaret Hukuku II dersinden güz dönemi sonunda yapılacak tek ders sınavına girebilmesi için güz dönemi harcını yatırmalıdır.


Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

(3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Evet ödemesi gerekiyor.

  • ÖRNEK: Ticaret Hukuku I dersinden Güz Dönemi Tek Ders sınavında başarısız olan bir öğrenci bahar dönemi sonunda yapılacak tek ders sınavına girebilmesi için bahar dönemi harcını yatırmalıdır.


Hayır gerekmiyor.

Dönemlik Güz yarıyılı tek ders sınavına giren öğrenci

aynı tarihlerde  bahar yarıyılı kayıtları başladığından bahar dönemi harcı görünürse

öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmalıdır.

 

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

(3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Öğrenci güz yarıyılına harç ödeyerek kayıtlanabilir

yada

bundan sonraki tüm tek ders sınavları için dersin ait olduğu dönemin harcını ödemesi gerekir

Bahar dönemine ait bir dersten

Güz Dönemi Tek Ders sınavında başarısız olunması durumunda

öğrenci bahar dönemi harcını yatırarak bu dersi bahar döneminde tekrar alabilir.ÖRNEK: Ticaret Hukuku II dersinden Güz Dönemi Tek Ders Sınavında başarısız olan öğrenci

bahar döneminde bu tek ders için ders kayıtlanması yapabilir.

 

 

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

(3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Öğrenci Bahar dönemine bir tek bir dersten ders kayıtlanması yapmadan bahar dönemine ait harcı yatırarak Bahar dönemi tek ders sınavına girebilir.

ÖRNEK: Ticaret Hukuku II dersinden Güz Dönemi Tek Ders Sınavında başarısız olan öğrenci Bahar döneminde ders kayıtlanması yapmadan Bahar dönemine ait harcı yatırması durumunda Bahar Dönemi Tek Ders sınavına girebilir.

 

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

(3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Yaz okulu ayrı bir dönemdir ve yönetmeliği farklıdır.

Yaz okulu tek ders sınavından faydalanabilmek için öğrencinin yaz okulunda ders almış olması gerekmektedir.

ÖRNEK:

Herhangi bir dersten Güz ve Bahar dönemi tek ders sınavında başarısız olunmuş ise bu ders için yaz okulunda bu derse kayıtlanmak zorunludur.

Aksi halde Yaz okulu tek ders sınav hakkından faydalanılamaz.MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

(Senato:10.05.2017 tarih / 2017/356-2, 12.10.2016 tarih / 2017/351-10)

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

 Tek ders sınavı

  MADDE 27

 (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

 (2)    Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

 (3)   Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belir lenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.


Evet ödemesi gerekiyor.

  • ÖRNEK: bahar döneminde dersi olmayan öğrenci Ticaret Hukuku I dersinden bahar dönemi sonunda yapılacak tek ders sınavına girebilmesi için bahar dönemi harcını yatırmalıdır.

 

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

(3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 18 inci maddesi birinci fıkrasında

"Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

Ancak
mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir"denilmektedir.

İlgili madde doğrultusunda bir öğrencinin ilave olarak üç dersi alabilmesi için bu hakkın kullanıldığı yarıyılda mezun olabilmesi gerekmektedir.

 

bu doğrultuta 
11.03.2016 tarih ve 1600066647 sayılı yazımız.
16.06.2016 tarih ve 1600070202 sayılı cevabi yazı işlemin dayanağınını oluşturmaktadır

Yıllık öğrenci için devam eden dönem sonunda yapılan tek ders sınavı için harç ödenmez.

Tek ders sınavına girmek isteyen ve bir dersi itirazda olan öğrenci

Tek ders gününe kadar itirazı sonuçlanmassa tedbiren  ve talebi olursa sınavı alınacaktır

İtirazı öğrenci lehine sonuçlanırsa

Tek ders sınavına girse bile sınavı geçersiz sayılır

                                                                                                                                  

Tek ders için sınavına girmek isteyen ve birden fazla dersi itirazda olan öğrenci

Tek ders gününe kadar itirazı sonuçlanmassa tedbiren  ve talebi olursa sınavı alınacaktır

İtirazı öğrenci alehine sonuçlanırsa ve geriye birden fazla dersi kalırsa

Tek ders sınavına girse bile sınavı geçersiz sayılır

 

Talepler dilekçe veya eposta ile yapılabilir

Öğrenci numarası

Adı soyadı

Tek ders sınavı talep edilen ders

 

HIZLI ERİŞİM