Sık Sorulan Sorular

Üç Ders Sınavı

Yaz Okulunda ders almayan öğrenci mevzuat gereği Yaz Okulu sonrası üç Ders Sınavına Giremez

Yaz okulundan Alınan diğer derslerin tamamlanması sonrasında mezun olmak için geriye üç dersin kalması ve bu üç dersten yaz okulunda alındı ise de dahil önceki dönemlerden alınıp kalınması yeterlidir.

Yaz okulu sonrası üç ders sınavına girebilmek için Sınava girilecek Dersin  Yaz okulunda alınması gerekmez

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

 

 

Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı
MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912

(1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir.

Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2)  Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(3)  Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

(4)    Değişiklik : Resmi Gazete 27.10.2023 – 32352

Üç ders sınavına (UC); azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan veya müfredatını başarı ile tamamlayan ancak mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde katılabilir.

Başarısız olmaları halinde öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir.

Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur.

Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmaz.

Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

En fazla üç dersten başarısız olan, müfredatını başarı ile tamamlayan ve mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan veya başarısız olunan ders ile birlikte GANO yükseltmek isteyen öğrenciler, toplam üç ders ile sınırlı kalmak şartıyla üç ders sınavına girebilir.

Öğrenciler, mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki tek ders sınav hakkından yararlanamaz.”


 

Daha önce alınmamış dersi bulunan öğrencinin almadığı veya almadığı dersler varken alıp kaldığı derslerden üç ders sınavı başvurusu talebin mevzuatta yeri olmadığından işleme alınmaz

3 ders sınavına başvurmak için geriye başarısız olann 3 veya daha az dersin kalması gerekmektedir.


FAKÜLTEMİZDE ÜÇ DERS SINAVI YAPILMAKTADIR

Dönemlikler için

Güz Sonu 3 Ders Sınavı

Bahar Sonu 3 Ders Sınavı

Yazokulu sonrası 3 Ders Sınavı


Yıllık için

Dönem Sonu 3 Ders Sınavı olarak uygulanmaktadır


MEZUNİYET AŞAMASINA GELMİŞ VE GERİYE ÜÇ VE DAHA AZ KALAN ÖĞERNCİLERİN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI İNCELEMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.


 

Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı
MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912

(1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir.

Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2)  Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(3)  Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

(4)    Değişiklik : Resmi Gazete 27.10.2023 – 32352

Üç ders sınavına (UC); azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan veya müfredatını başarı ile tamamlayan ancak mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde katılabilir.

Başarısız olmaları halinde öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir.

Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur.

Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmaz.

Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

En fazla üç dersten başarısız olan, müfredatını başarı ile tamamlayan ve mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan veya başarısız olunan ders ile birlikte GANO yükseltmek isteyen öğrenciler, toplam üç ders ile sınırlı kalmak şartıyla üç ders sınavına girebilir.

Öğrenciler, mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki tek ders sınav hakkından yararlanamaz.”


 

M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

18 inci maddesi birinci fıkrasında

"Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

Ancak
mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir"denilmektedir.

İlgili madde doğrultusunda bir öğrencinin ilave olarak üç dersi alabilmesi için bu hakkın kullanıldığı yarıyılda mezun olabilmesi gerekmektedir.

 

bu doğrultuta 
11.03.2016 tarih ve 1600066647 sayılı yazımız.
16.06.2016 tarih ve 1600070202 sayılı cevabi yazı işlemin dayanağınını oluşturmaktadır

Üç ders sınavına girmek isteyen ve bir dersi itirazda olan öğrenci

Üç ders gününe kadar itirazı sonuçlanmassa tedbiren  ve talebi olursa sınavı alınacaktır

İtirazı öğrenci lehine sonuçlanırsa

Üç ders sınavına girse bile sınavı geçersiz sayılır

                                                                                                                                  

Üç ders için sınavına girmek isteyen ve birden fazla dersi itirazda olan öğrenci

Üç ders gününe kadar itirazı sonuçlanmassa tedbiren  ve talebi olursa sınavı alınacaktır

İtirazı öğrenci alehine sonuçlanırsa ve geriye üçten fazla dersi kalırsa

Üç ders sınavına girse bile sınavı geçersiz sayılır

 

M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

https://hukuk.marmara.edu.tr/ogrenci/sinavlar/uc-ders-sinavi

 

 

 

Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri üç ders sınavından toplam 3 dersin dersin sınavına girebilir. 

 
Öğrenciler mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.
 
 

Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı

MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912

 (1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

 (2) Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

 (3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

 (4) Değişiklik : Resmi Gazete 27.10.2023 – 32352 Üç ders sınavına (UC); azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan veya müfredatını başarı ile tamamlayan ancak mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde katılabilir.

Başarısız olmaları halinde öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir.

Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur.

Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmaz.

 Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

En fazla üç dersten başarısız olan, müfredatını başarı ile tamamlayan ve mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan veya başarısız olunan ders ile birlikte GANO yükseltmek isteyen öğrenciler, toplam üç ders ile sınırlı kalmak şartıyla üç ders sınavına girebilir.

Öğrenciler, mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.

 Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki tek ders sınav hakkından yararlanamaz.”

Yönetmelik maddesi gereği mezuniyet aşamasına gelen alıp başarısız olduğu en fazla 3 dersi kalan Hukuk Fakültesi öğrencileri başvurur

üç ders sınavı sınıf bazlı yapılmaz

 

 

Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı
MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912

(1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir.

Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2)  Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(3)  Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

(4)    Değişiklik : Resmi Gazete 27.10.2023 – 32352

Üç ders sınavına (UC); azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren, mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan veya müfredatını başarı ile tamamlayan ancak mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde katılabilir.

Başarısız olmaları halinde öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir.

Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur.

Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmaz.

Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

En fazla üç dersten başarısız olan, müfredatını başarı ile tamamlayan ve mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan veya başarısız olunan ders ile birlikte GANO yükseltmek isteyen öğrenciler, toplam üç ders ile sınırlı kalmak şartıyla üç ders sınavına girebilir.

Öğrenciler, mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki tek ders sınav hakkından yararlanamaz.”


 

 

 

Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan Hukuk Fakültesi öğrencileri üç ders sınavına üç derse kadar üç ders sınavına girebilir

 

Tek Ders Sınavı ve Üç Ders Sınavı

MADDE 27 - Değişiklik : Resmi Gazete 08.10.2019 – 30912


 (1) Tek Ders Sınavına, Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç, mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olma koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

 (2) Tek Ders Sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri ilgili yarıyılın/yılın öğrenim harcını öderler. Yaz dönemi zorunlu stajı kalan öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Öğrencilere, stajı başarı ile tamamladıktan sonra ilgili birim yönetim kurulu kararı ile geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir. Staj için geçen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

 (3) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.


 (4) Değişiklik : Resmi Gazete 27.10.2023 – 32352

Üç ders sınavına (UC); azami öğrenim süresinde devam şartını yerine getiren,

mezuniyeti için anadal programında veya anadal mezuniyeti sonrası çift anadal programında en fazla üç dersten başarısız olan

veya müfredatını başarı ile tamamlayan ancak mezuniyeti için gerekli olan GANO koşulunu sağlayamayan

Hukuk Fakültesi Öğrencileri,

yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen tarihlerde katılabilir.

Başarısız olmaları halinde öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üç ders sınavına tekrar girebilir.

Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınav hakkı yoktur.

Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmaz

Üç ders sınavlarında alınan notlar ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

En fazla üç dersten başarısız olan, müfredatını başarı ile tamamlayan ve mezuniyeti için gerekli olan

GANO koşulunu sağlayamayan veya başarısız olunan ders ile birlikte

GANO yükseltmek isteyen öğrenciler,

toplam üç ders ile sınırlı kalmak şartıyla

üç ders sınavına girebilir.

Öğrenciler, mezuniyet için istenen GANO koşulunu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girebilir.

 Hukuk Fakültesi öğrencileri birinci fıkradaki tek ders sınav hakkından yararlanamaz.”


 

 

HIZLI ERİŞİM