İdari Birimler

FAKÜLTE SEKRETERİLİĞİ
Ayhan KESKİN Fakülte Sekreteri
Sevda DEMİRHAN ARTUNER Bilgisayar İşletmeni
DEKAN SEKRETERLİĞİ 
Burcu MEŞECİ DELİCE Bilgisayar İşletmeni
ÖĞRENCİ İŞLERİ 
Salise ÇETİN Bilgisayar İşletmeni
Hatice TERZİ Memur
Çağrı KÖKKIRAN Büro Personeli
Özgür TUNCEL Memur
MUHASEBE 
Ayşe SUCU Bilgisayar İşletmeni
EK DERS / DÖNER SERMAYE
Tolga KAR Bilgisayar İşletmeni
PERSONEL BÜROSU 
Ramazan YİĞİT Şef
Tuba Gülay FİDANCI Memur
YAZI İŞLERİ BÜROSU 
Sibel ÇETİNKAYA Şef
EVRAK KAYIT
Olcay BULUT Bilgisayar İşletmeni
İDARE AMİRLİĞİ 
Nevzat BALKAŞ Bilgisayar İşletmeni
   

Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 04.12.2023 12:37:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM