Özel Öğrenci

Özel Öğrenci Başvuru ve Kayıt İşlemleri

 Fakültemize özel öğrenci başvurusu güz dönemi için yapılabilir

 

*Lisans için, ders alacağı birime (öğrenci işleri) dilekçe ile başvurmalıdır.

*Lisansüstü için, Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvurmalıdır. İlgili Anabilim Dalı başvuruyu kabul veya reddettiğini Enstitü Müdürlüğüne yazı ile bildirmelidir.

(2) Özel Öğrenci başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilanı başvuru yapılan birimin web sayfasında ilan edilir.

(3) Bu öğrenciler Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminden (BYS) tercih etmiş oldukları derse kayıtlarını yaptırdıktan sonra Yapı Kredi Bankası’na öğrenci numaralarını belirterek harç bedellerini yatırmalıdır.

(4) (bys.marmara.edu.tr) adresinde yer alan öğrenci girişinden sisteme üye olunması gerekmektedir. Sisteme üye olurken vermiş olduğunuz E-Posta adresine kullanıcı adı (Öğr.No) ve parolası gönderilecektir. Örnek Öğr. Numarası: (o199819...)

Yapı Kredi World Özellikli Kartı Olan Öğrenciler İnternet Üzeri (harc.marmara.edu.tr) Adresimizden Yatırabilirler.

Lisans Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Lisansüstü Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Yüksekokul Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Meslek Yüksekokul Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

 

Marmara Üniversitesinde Özel Öğrenci Olma ve Şartları

(1) Özel öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun iç mevzuatı geçerlidir.

(2) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencinin, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki öğrencilik hakları devam eder. Ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun diplomaya veya statüye ilişkin haklarından yararlanamaz.

(4) Lisans düzeyindeki öğrencinin özel öğrenci olarak ders alabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(5) Lisansüstü öğrencisinin özel öğrenci olarak ders alabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Marmara Üniversitesinin aynı düzeydeki diploma programlarından farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek amacıyla özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci,

Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların olur kararını”,

Disiplin durumunu gösterir belgeyi,

T.C. Uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Yabancı Uyruklu adaylar için TÖMER belgesi ve Pasaport Fotokopisi,

Başarı durum belgesini (transkript), dilekçesine ekleyerek akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvuru işleme alınmaz.

(7) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgisini artırmak amacıyla ders almak isteyen kişi,

Diploma fotokopisi

Başarı durum belgesi (transkript),

T.C. Uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Yabancı Uyruklu adaylar için TÖMER belgesi ve Pasaport Fotokopisi,

Adli sicil kaydı belgesini dilekçesine ekleyerek akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.

 

  • Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Ücretleri İçin Tıklayınız.

  • Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi İçin Tıklayınız.

  • Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

  • Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İçin Tıklayınız.


17 Nisan 2021 CUMARTESİ       Resmî Gazete   Sayı : 31457

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1 - 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

  1. Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

  2. Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

(8) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.”

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 25.04.2022 12:02:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM